Zomer- of wintertijd, de Gebiedscoöperatie gaat door!

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Op deze manier denkt men beter aan te sluiten bij de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gebiedscoöperatie is altijd wakker en heeft dit niet nodig. Wij hebben de focus op succes.

In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Graag wil ik u ook wijzen op de vernieuwde website van de gebiedscoöperatie, hier kunt u meer achtergrond informatie vinden over actuele thema’s en projecten.  gebiedscooperatie.info
Samen meer Westerkwartier!

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


12qw3unnamedOntdek Levend Landschap

Afgelopen september vond in Lutjegast een bijeenkomst plaats over het project Levend Landschap. Hoe staan we ervoor met het landschapsonderhoud in het Westerkwartier? En hoever zijn we gevorderd met een nieuwe aanpak voor het structurele onderhoud en herstel van de houtsingels in het gebied?
Dat waren de vragen die centraal stonden tijdens deze middag. Het ministerie van OC&W, de provincie Groningen en de gemeenten Marum, Leek en Grootegast ondersteunen de Gebiedscoöperatie, zodat er voor de komende zes jaar voldoende middelen beschikbaar zijn voor het behoud van 100 kilometer houtsingel. Op dit moment is er al 68 kilometer in beheer genomen.

unnamedswe345Tijdens de middag vonden ook meerdere presentaties plaats, onder andere een onderzoek van studenten aan de RUG naar de belevingswaarde van de hout- en elzensingels. Zij concludeerden dat boeren en dorpsbewoners het behoud van de houtsingels toejuichen.
Erg belangrijk vond men ook een goede communicatie over de waarde van de houtsingels. De variatie aan bomen, heesters en struiken draagt in belangrijke mate bij aan behoud en zelfs verbetering van de biodiversiteit.

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Gevolgd door een excursie op de Baak een prachtige plek die een verrassend beeld en nieuwe inzichten laat zien over het landschapsbeeld uit het verre verleden tot nu (herstel Levend Landschap).


Ontwerpwedstrijd Marumerlage

Woensdag 14 oktober zijn maar liefst 32 maquettes getoond van vogelkijktorens op de Marumerlage. Dit is een bijzonder samenwerkingsproject van de Gebiedscoöperatie met leerlingen en docenten van RSG de Borgen op de Marumerlage. Daarnaast ontwikkelen studenten van Van Hall Larenstein een pakket voor natuureducatie in het voortgezet onderwijs.

unnamed (1) unnamed M-L-098unnamed

Om recht te doen aan alle ontwerpen is er besloten om niet te gaan voor een enkel ontwerp, maar om onderdelen van meerdere ontwerpen te integreren in één bijzonder gemeenschappelijk ontwerp. Alle ontwerpen zullen worden tentoongesteld in het gemeentehuis van Marum (week 48). Daar wordt ook het winnende ontwerp bekend gemaakt.


Kick-off koepelproject Loket Levende Dorpen

Op 8 oktober jl. was de kick-off van het koepelproject Loket Levende Dorpen, een tweejarig project uitgevoerd door het Plattelandshuis Westerkwartier.

De uitvoering van het project houdt een voortzetting in van de beëindigde projecten ‘Loket Levende Dorpen Westerkwartier’ en ‘Loket Levende Dorpen Centraal’, die de afgelopen periode succesvol zijn uitgevoerd.

plattelandshuis
Doel van het koepelproject is het versterken van de leefbaarheid op het platteland door ondersteuning van kleinschalige, lokale initiatieven binnen de grenzen van de vier gemeenten in het Westerkwartier (Grootegast, Zuidhorn, Marum en Leek) en twee gemeenten in de regio Centraal (Haren en Hoogezand-Sappemeer).
Doelgroep van het project zijn lokale en regionale maatschappelijke organisaties en particulieren (bewoners en ondernemers) die zich bezighouden met de leefbaarheid in hun gebied.

Wilt u meer weten over het koepelproject Loket Levende Dorpen? Neem dan contact op met de coördinator van het plattelandshuis, Wobbe Reindersma (w.reindersma@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl of 06-50487819)


Tweede Kamerlid Agnes Mulder bezoekt Gebiedscoöperatie

unna4758medOp 31 augustus 2015 bracht Agnes Mulder (lid Tweede Kamer, CDA) een werkbezoek aan het nieuwe natuurgebied en waterberging Marumerlage. Ze werd ontvangen door vertegenwoordigers van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Hanzehogeschool.

Aan de rand van de Marumerlage werd mevrouw Mulder bijgepraat over de activiteiten van de Gebiedscoöperatie en de samenwerking met de Hanzehogeschool. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking met nieuwe verdienmodellen was de kern van het gesprek. Dit werd geïllustreerd aan de hand van de ontwikkeling rondom de Marumerlage. Mevrouw Mulder toonde zich zeer geïnteresseerd en was enthousiast over de manier waarop in deze regio wordt samengewerkt.


Nieuwe Winkelstraat Leek

Op 28 september was er een bijeenkomst over de Nieuwe Winkelstraat. Gedurende de bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over het platform “de Nieuwe Winkelstraat” en de koopstromen van de gemeente Leek werden gepresenteerd.

unnasw3med (2) unnzaw222amed (2)
Vervolgens werden de aanwezigen opgedeeld in groepen om te discussiëren over enkele interessante onderwerpen. Rol van de stuurgroep? Hoe kun je draagvlak creëren? Wat zijn relevante thema’s en onderwerpen binnen Leek? Wat zijn belangrijke zaken om op korte termijn uit te zoeken?

De discussiepunten leverden concrete afspraken op en daarnaast volop inspiratie om van “de Nieuwe Winkelstraat Leek” een succes te maken! Binnenkort hoort u hier meer over!


Beleven en ontmoeten; verbintenis in de Oostergast voor jong en oud

FEM studenten van de Hanzehogeschool ondersteunen de plannen van betrokkenen in de Oostergast voor een belevingstuin bij het Zonnehuis. De buurtcommissie, inclusief kinderen, Zonnehuisgroep Noord met partner de Zijlen zouden de verbinding onderling willen verbeteren. Hierbij wordt ook samengewerkt met de SWgZ, de gemeente Zuidhorn en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Via een buurtonderzoek worden inwoners gevraagd naar hun ideeën en betrokkenheid bij een belevingstuin. Dit zal resulteren in een voorstel voor een belevingstuin voor jong en oud, waarbij ook advies gegeven wordt over financiering en onderhoud.


Jersey koeien 30% efficiënter dan Holsteins!

Uitnodiging bedrijfsbezoeken jerseymelkveehouders op vrijdag 20 november 2015.

unnamed (2)De ontwikkelingen op de zuivelmarkt en bij de mestwetgeving bieden perspectief voor het Jersey-ras. Voor een melkveebedrijf met Holsteins is bij omschakeling naar Jerseys een hoger bedrijfsresultaat mogelijk.

Een melkveebedrijf wordt door veranderingen in de zuivel en de mestwetgeving meer grondgebonden. Jerseys staan bekend om de hogere voer-efficiency, de gemakkelijke omgang en het kleine formaat, waardoor er minder stalruimte nodig is. Groot pluspunt van de Jersey is de lagere voerbehoefte en de lagere mestproductie.

Overweegt u de overstap naar Jersey-melkveekoeien of hebt u deze overstap reeds gemaakt? Deze bedrijfsbezoeken geven u de mogelijkheid in de keuken te kijken van twee ervaren melkveehouders met een eigen visie op het houden van melkveejerseys. Tijdens deze bedrijfsbezoeken maken we kennis met de aangepaste bedrijfsvoering en staan we stil bij de vraag hoe je van een gangbaar melkveebedrijf met Holsteins kunt omschakelen naar een melkveebedrijf met Jerseys. De excursie wordt georganiseerd samen met de ANV Boer & Natuur en Terra Groningen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bedrijfsbezoeken? Neem dan contact op met Wobbe Reindersma; w.reindersma@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl of 06-50487819.


Het Zuidelijk Westerkwartier op de kaart gezet

Wat zijn de mooiste en interessantste plekjes in het Zuidelijk Westerkwartier? En hoe ontsluiten we die voor een groter publiek? Hoe staat het met de bijenpopulatie en de biodiversiteit in dit gebied? Wat kunnen de inwoners doen om die te bevorderen? Kortom; hoe zetten we het Zuidelijk Westerkwartier goed, en groen, op de kaart?
Op dit moment hebben we twee projecten opgestart die antwoord moeten geven op deze vragen. En belangrijker nog: die concrete plannen moeten opleveren om dit ook te realiseren. Aan ieder project is een groep studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden verbonden. Opdrachtgevers zijn de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier (ZWK).

Project Bevorderen bijenpopulatie en biodiversiteit
Wat is het belang van bijen en biodiversiteit in het zuidelijk Westerkwartier? En hoe betrekken we de inwoners bij plannen om die te bevorderen? Over deze vragen buigen zich studenten Diermanagement. Zij onderzoeken hoe de bijenpopulatie en daarmee het aantal imkers in het Westerkwartier kan groeien. Door het opzetten van diverse activiteiten, zoals de aanleg van bijvriendelijke tuinen, willen de studenten dit tot stand gaan brengen.

Project Belevingsfietsroute Westerkwartier
Ontsluiten en beleven van het mooie groene Zuidelijk Westerkwartier is het doel van de studenten Recreatie en Toerisme. Het agrarisch natuurbeheer is hierbij een speerpunt. Centraal staat de leefbaarheid voor weidevogels en het beheer van houtsingels. Ook brengt de fietsroute diverse bezienswaardigheden in dit gebied onder de aandacht.