De regionale voedselketen krijgt vorm…

We hebben bij de ontwikkeling van de regionale voedselketen mooie stappen gezet de afgelopen periode. Zowel aan de afzet- als productiekant.

Aan de afzetkant is de intentieverklaring door de zorginstellingen zeker een hoogtepunt en bij de productiekant de mooie samenwerking tussen de boeren uit de regio. Tijdens de producenten bijeenkomst zaten er ruim 25 aan tafel. Super!

In deze nieuwsbrief kunt u daarnaast lezen over de verdere ontwikkelingen binnen de regionale voedselketen, over de 4 mijl, de gezamenlijke bijeenkomst van de Kredietunie Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Let’s Gro en nogmaals de oproep voor Assemblagewerk voor de Zijlen!

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie WesterkwartierGrootkeukens ondertekenen intentieverklaring

Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Zorg Innovatie Forum maakten van Wereldvoedseldag een regionale voedseldag! Op de bestuurdersbijeenkomst voor allerlei zorginstellingen uit Noord-Nederland, waaronder het UMCG, Martiniziekenhuis en Lentis, is er veel kennis gedeeld op het gebied van duurzaamheid en voeding.

Het blijkt dat vele zorgorganisaties zoekende zijn in hun voedingsconcept en erg geïnteresseerd zijn in de duurzame en regionale voedselketen die de Gebiedscoöperatie aan het ontwikkelen is.

Dit hebben ze onderschreven door het tekenen van een intentieverklaring om gezamenlijk toe te werken naar een gezonde, duurzame en regionale voedselketen.

Lees meer >>


Voor alle ‘best practices’ in REFRAME:
Online Resource Centre

Voor aanmelden REFRAME-nieuwsbrief:
REFRAME-nieuwsbrief

Voor het volgen van REFRAME op Facebook:
REFRAME Facebook

 

 


Bij de boer!

Tijdens het bestuurdersdiner voor zorginstellingen uit heel Noord-Nederland kwamen de ingrediënten uit de regio. Om de boeren een gezicht te geven hebben we dit filmpje gemaakt. De Culinaire Vakschool verwerkte de ingrediënten tot een heerlijke maaltijd.

 


 

De hele regionale “menukaart” aan tafel!

Samen nadenken over het invullen van de regionale voedselketen, daar ging de inspirerende producenten bijeenkomst op 22 oktober over. Er was een mooie opkomst, 25 regionale boeren uit vele verschillende productgroepen.

Uitkomst: We willen graag vraag en aanbod van grondstoffen in kaart brengen, zodat er een ruilsysteem kan ontstaan.

Alle boeren als een gemengd bedrijf, daar willen we naar toe werken. En tijdens de producenten bijeenkomst zijn we daar een stapje dichterbij gekomen!

Lees meer >>

 


In het zonnetje!

Dit topteam van de Gebiedscoöperatie heeft de 4 mijl gelopen. Met mooie tijden. Na afloop uiteraard een gezamenlijk drankje!

 

 

 

 

 

 

 


Gezamenlijke bijeenkomst

Op 18 oktober hadden we de eerste gezamenlijke bijeenkomst van leden van de Kredietunie Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier op een prachtige locatie, Peebos. Thema van de bijeenkomt: hoe commerciële en non-profit partners elkaar in de regio kunnen vinden.

Conclusie: Veel kansen, maar nog veel werk aan de winkel!