Samen werken aan een mooier en beter Westerkwartier!

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen. De kick-off voor de nieuwe lichting studenten hebben we dan ook alweer achter de rug. Wat een mooie & afwisselende groep studenten hebben we mogen verwelkomen!

Ook de samenwerking tussen de verschillende schools binnen de Hanzehogeschool, maar ook verschillende niveaus (MBO & HBO) begint steeds meer vorm te krijgen. Dit komt duidelijk naar voren bij het project Tiny Houses. Hier zijn we erg blij mee!

De ontwikkelingen rondom het Middag-Humsterland zijn niet onopgemerkt gebleven. Wat een inzet en passie bij het opstellen van een visiedocument, maar ook de eerste vervolgstappen zijn met volle overgave gezet!

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast lezen over Workcept, Westerkwartier Inclusief, de nieuwe studenten die een rol gaan spelen bij de regionale voedselketens en een afstudeerfilmpje van Jard Rusticus bekijken.

Met coöperatieve groet,

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier

 


Kick-Off nieuwe lichting afstudeerders

Op 6 september was de kick-off voor de nieuwe lichting afstudeerders. Studenten kwamen samen om inspiratie op te doen voor hun onderzoeken, geïnformeerd te worden over de Gebiedscoöperatie & om collega’s te ontmoeten.

Een mooie groepsfoto mag dan uiteraard niet missen. Succes allemaal!


Studenten van MBO en HBO werken samen aan Tiny Houses in de regio!

De Innovatiewerkplaats (IWP) maakt een onstuimige groei door. Inmiddels werken ongeveer 90 studenten in multidisciplinaire teams aan opdrachten voor diverse ondernemers in de regio. Aan het einde van het jaar zullen dit in totaal 150 studenten zijn. Naast nieuwe verdienmodellen voor de regio krijgen ook innovaties, zoals blockchain volop aandacht. Honoursstudenten en afstudeerders van verschillende opleidingen werken samen aan de toepasbaarheid van blockchain in de zorg en het MKB.

Lees meer >>

 


Vind op www.workcept.nl  volop uitdagende stages – en afstudeeropdrachten!

Onze website Workcept biedt een platform voor iedereen die op zoek is naar relevante studieopdrachten, werkervaring, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen in het Westerkwartier. Dit alles in de zeer inspirerende omgeving van de Gebiedscoöperatie.
Steeds meer ondernemers sluiten aan bij ‘Workcept’, onze innovatieve benadering van de arbeidsmarkt. Workcept staat voor een inclusief Westerkwartier, waarin de mens centraal staat.


Westerkwartier Inclusief

Vorig jaar startte de Gebiedscoöperatie met de programmalijn Sociaal Domein onder de naam: Westerkwartier Inclusief. Al meteen ontstond er bij leden, ondernemers, gemeenten en studenten enthousiasme en betrokkenheid. Dit najaar zijn er 10 afstudeerstudenten, 8 Honoursstudenten & 8 studenten Minor SJD bezig rondom het sociaal domein. Daar zijn we heel blij mee!
Onderwerpen die nu centraal staan zijn: ontwikkeling van het inclusieve uitzendbureau Workcept, verkennen van mogelijkheden om een social impact bond of Health Bond te ontwikkelen, kansen voor zorgcoöperaties in de Wilp en Oostwold, mogelijkheden om PGB gezamenlijk uit te voeren – eventueel gekoppeld aan Blockchain.

We zien een toegevoegde waarde van de visie op een inclusieve samenleving bij de andere programma’s en werken integraal aan een mooier en beter Westerkwartier.

Lees meer >>

 


Middag-Humsterland neemt vervolg visiedocument in eigen handen
“Gebiedscoöperatie Westerkwartier ondersteunt de innovatiewerkgroepen”

In de periode van april tot en met juni 2017 hebben ondernemers, dorpsverenigingen, inwoners en experts een nieuw visiedocument opgesteld voor het Middag-Humsterland.
Het Middag-Humsterland is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest, omdat dit Nationale Landschap na een volksraadpleging vanaf 2019 in zijn geheel onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt. Dit was het ideale moment om de visie op het gebied te herijken en op zoek te gaan naar ontwikkelkansen voor het gebied.

 

Aan de basis van alle ontwikkelingen in het Middag-Humsterland liggen de kernkwaliteiten van het landschap. Ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van het uiterlijke karakter.
Het visiedocument is half september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidhorn, maar markeert slechts een beginpunt. De inwoners van het Middag-Humsterland zitten nu zelf aan het stuur om de visie ook in de praktijk te brengen. Onder het motto ‘Het Middag-Humsterland neemt het heft zelf in handen’, gaan vijf werkgroepen door om de visie uit te werken.

De komende periode zal gebruikt worden om de werkgroepen op te starten en meer vorm te geven. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit het Middag-Humsterland bij een van de werkgroepen te betrekken.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan een van de werkgroepen, dan kunt u zich melden bij Eric Veldwiesch (e.veldwiesch@gcwk.nl of 06-37460387).

Lees het volledige artikel >>


Nieuwe studenten bouwen mee aan regionale voedselketens

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt met tal van partners aan een duurzame regionale voedselketen. Een voedselketen met goed en gezond eten, minder milieubelasting, productie, verwerking en afzet in de regio, meer werkgelegenheid in de regio en eerlijke prijzen voor alle schakels in de keten.

Eén van de partners waarmee we hieraan werken is het onderwijs. Ieder semester wordt het team aangevuld met enkele studenten die met hun onderzoek bijdragen aan de realisatie van de regionale voedselketen. Op onze website een overzicht van enkele studenten die per september met hun afstudeeronderzoek aan de slag gaan bij de Gebiedscoöperatie.

Wilt u aanhaken bij ons programma Regionale Voedselketens of specifiek bij een van de afstudeeronderzoeken, neem dan contact op met Maarten Groeneveld: m.groeneveld@gcwk.nl