Onderdeel worden van de oplossing

Fijn dat je geïnteresseerd bent in een samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. We werken volgens het principe van co-creatie, waarin we gezamenlijk werken aan de oplossing van regionale uitdagingen.  Lees ook onze waardepropositie en kernwaarden. Het is belangrijk dat de waarden van partners op elkaar aansluiten. Met name waarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord en betekenisvol ondernemen zijn belangrijk om te komen tot een resultaat met maatschappelijke impact.

We toetsen jouw idee aan de Kennis- & Innovatieagenda van de regie.  Als jouw idee in de agenda past, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek waarin we gaan we onderzoeken in hoeverre we als partners bij elkaar passen. Raadpleeg alvast de checklist voor dit gesprek.

Onze ervaring is dat het tonen van interesse of het aanwezig zijn bij sessies onvoldoende is om een transitie succesvol door te voeren.  Als je echt onderdeel van de oplossing wilt worden, is eigenaarschap de belangrijkste succesfactor. Eigenaarschap ontstaat volgens ons wanneer werken vanuit gezamenlijke waarden wordt gecombineerd met persoonlijke ambitie (talenten, drijfveren, focus).

 • Welke competenties/ expertise breng je in
 • Welke rollen passen bij jouw ambitie
 • Welke taken horen daarbij en hoeveel uren stel je beschikbaar in de het traject van co-creatie
 • Welke aanvullende bronnen (resources) wil je inbrengen

Wil je met ons in gesprek over je ambities? Vul dan onderstaand formulier in! We nemen dan snel contact met je op!


  In welke hoedanigheid wil je meedoen

  Aan welk initiatief wil je (mee-) werken. Je kunt ook meewerken aan een bestaand project. Zie hiervoor Workcept:

  Wat is voor jou de urgentie en het belang van het initiatief:

  Wat is jouw missie, visie en wat zijn je kernwaarden:

  Welk probleem wil je oplossen:

  Welk doel wil je  behalen:

  Welke rol wil je pakken in het project:

  Welke activiteiten wil je uitvoeren in het project:

  Wat is je belang (wat kom je halen?):
  Welke resources breng je in (wat kom je brengen?):

  Hoeveel uur per week kun je gemiddeld besteden aan het project:

  Je hoeft geen lid te zijn om aan een project deel te nemen. Wil je wel direct lid worden, wijzig dan hieronder je keuze:

  Ik word (nog) geen lidStrategisch partner voor een eenmalig bedrag van €10.000 en een jaarlijkse bedrag van €1000Regio-partner voor een eenmalig bedrag van €5000 en een jaarlijkse bijdrage van €500Lokale partner voor een eenmalig bedrag van €500 en een jaarlijkse bijdrage van €250Lokale partner zonder personeel voor een jaarlijkse bijdrage van €250Maatschappelijk partner voor een jaarlijkse bijdrage van €125Vriend van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier voor een jaarlijkse bijdrage van €25 of meer