Ondernemers, overheid en onderwijs werken samen aan nieuwe verdienmodellen

Op donderdag 7 april ontmoeten bestuurders, ondernemers en mensen vanuit het onderwijs elkaar tijdens de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Het Fruitteeltbedrijf Oudebosch te Niehove biedt voor deze avond een prachtige en toepasselijke locatie om het met elkaar te hebben over waardevermeerdering in de regio.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Regio Groningen-Assen en het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens de bijeenkomst werd stevig gediscussieerd over kansen en uitdagingen voor de regio tijdens een verrassend diner. Studenten serveerden het ‘foute’ menu van de Culinaire Vakschool: voedsel van ver versus voedsel uit de regio.

7 april 1

Succesvol nieuwe verdienmodellen implementeren

Leendert Klaassen, voorzitter van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, presenteert enthousiast zijn verhaal over de opzet en ontwikkeling van het nieuw soort onderneming. De Gebiedscoöperatie zoekt de samenwerking op tussen ondernemers, instellingen, overheden en onderwijsinstellingen en slecht de grenzen tussen partijen en sectoren. Hierdoor is de Gebiedscoöperatie erin geslaagd om nieuwe verdienmodellen concreet te onderzoeken en toe te passen. De coöperatie verbindt ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio met elkaar in de ontwikkeling van nieuwe ketens.

 

Verbinding met ondernemers en de regio vanuit het onderwijs

Het onderwijs moet zichzelf opnieuw uitvinden en veel meer de slag maken naar verbinding. Hugo Velthuijsen, lector bij het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool, gaf aan dat ’vernieuwen in verbinding’ ook het thema is van het nieuwe strategisch plan dat recent is gepresenteerd. Vanuit de Hanzehogeschool wil men ook nog veel meer de verbinding zoeken met ondernemers en andere partijen in de regio en haar opleidings- en onderzoeksrol op een andere manier invullen. Belangrijk daarbij zijn ook de kenniswerkplaatsen zoals die ontwikkeld worden. Entrance op de Zernike Campus is daar een voorbeeld van, maar ook de Health Hub in Roden en de innovatieboerderij in Zuidhorn.

 

Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Het Economisch Platform heeft als doel de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren met een compacte agenda en concrete acties. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt.  Het Economisch Platform bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert en aanzet tot nieuwe initiatieven.

 7 april 4

Ondernemers aan het woord

Ondernemer Jeroen Hummel (Hummel Tuintotaal) gaf aan dat hij groot belang heeft bij de juist opgeleide mensen en dat hij heel positief is over de samenwerking die via de Gebiedscoöperatie nu is gelegd met Terra. Kor Stuut (Loonbedrijf Stuut) heeft afgelopen jaren grote slagen gemaakt in technologische vernieuwing onder andere door de toepassing van sensortechniek. Hij ziet ook kansen om het onderwijs te helpen om de opleidingen beter te laten aansluiten.

7 april 3

Samenwerken en over de grenzen heen stappen

Willen we echt het verschil maken, dan moeten we over onze grenzen heen stappen. Dat is een belangrijke conclusie van deze editie van het Economisch Platform. Ondernemers moeten leren samenwerken en de overheden moeten zich veel meer een faciliterende rol aanmeten. Uitdaging of opgave die voor veel partijen actueel is hoe je concreet invulling geeft aan de wens tot vernieuwing en verbinding.