Ondernemersmiddag

We sluiten de week af met een Ondernemersdag om samen te bepalen hoe we doorgaan met onze keten. In een reeks van korte pitches willen we de resultaten van de FOODWEEK met u delen en samen gaan nadenken welke stappen we nu moeten zetten.

 

30 september 2016 || 14:30 – 17:00 || Suikerfabriek, Energieweg 10, Groningen
Producent of consument – op de ondernemersdag bent u de hoofdrolspeler!

 

Programma:

14:30 | Inloop

15:00 | Begroeting & intro: het huidige FOOD FRAME – een korte recap – van de lange keten terug naar eten uit de korte keten || Reacties uit de zaal

15:15 | REFRAME – het ideaal – waar willen we heen? De stakeholders schetsen hun toekomstbeeld voor de regionale keten 15:20 | Vers van de pers – de eerste resultaten uit de Foodweek:

  • Facts & figures: het regionale aanbod: Welke resultaten brengen de studenten boven water?
  • Uitdaging: de regionale vraag

15:50 | Intermezzo 16:00 | Pauze 16:15 | De eerste stappen naar REFRAMING:

  • Wat leren we van onze data?
  • Waar zitten de tekorten?
  • Kunnen we het gat dichten? Hoe dan?
  • Welke opdrachtgevers hebben we nodig? Welke nieuwe ondernemers hebben we nodig?
  • Welke verdienmodellen tekenen zich af?
  • Welke vervolgstappen spreken we af?

16:45 | Eerste afspraken voor de samenwerking

16:55 | Wrap up & Borrel