Onno Bosman – Afstudeerder

Onno studeert Accountancy aan de Hanzehogeschool te Groningen. Bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is hij aan het afstuderen binnen het thema verticale landbouw.

Onno aan het woord:
Ik voer een afstudeeronderzoek uit naar de financiële mogelijkheden van verticale landbouw in Groningen. Dit onderzoek houdt in dat ik een begroting opstel voor het opzetten van een bedrijf in verticale landbouw. Om een bedrijf hierin op te zetten zijn investeerders van groot belang. Vandaar dat ik ook een onderzoek doe naar potentiële investeerders en wat voor voorwaarden zij zouden kunnen hebben aan het investeren in verticale landbouw.

Naar mijn idee moet men meer gaan kijken naar het grote goed in de wereld. Niet alleen kijken naar korte termijndoelen (winst maken) maar juist naar lange termijndoelen (de wereld en de kwaliteit ervan). De doelen van de Gebiedscoöperatie sluiten hierbij aan door middel van een collectieve aanpak.

Verticale landbouw biedt vele mogelijkheden voor de Gebiedscoöperatie. Een voorbeeld hiervan is het telen van producten die momenteel uit het buitenland worden geïmporteerd. Door middel van verticale landbouw kan de Gebiedscoöperatie dichter bij haar collectieve doelen komen.