Bronnen van informatie

Informatie zoeken en vinden

Bekwaam je in het zoeken naar informatie, die relevant is voor de opdracht. Zie ook: Kritisch zoeken, denken en evalueren Voor het zoeken van informatie kun je Dorien van Mulukom van de mediatheek van de Hanzehogeschool benaderen. Formuleer eerst je belangrijkste zoekcriteria. Beperk je niet tot Google en Google Scholar. Zie bijgaande presentatie mediatheek en publicatie workshop informatievaardigheden

Jouw netwerk

Voor het praktijkdeel van je onderzoek ga je interviews houden met interessante partijen. Je hebt ongetwijfeld ook zelf een netwerk. Vaak is dat groter dan je aanvankelijk denkt. Denk aan familie en familie van vrienden. Ook dit netwerk kan je op weg helpen bij je onderzoek. Het levert ook jou interessante contacten op en voor de Gebiedscoöperatie wellicht interessante nieuwe partners in projecten. Wie weet is dit het moment om een linkedin profiel aan te maken!

We gaan er vanuit dat je zelf op zoek naar contacten voor je onderzoek. Binnen de Hanzehogeschool wordt veel onderzoek uitgevoerd, dat wellicht relaties heeft met jouw onderzoek:

Interessante werkplaats voor de circulaire economie is NICE. Kijk voor bio-based opdrachten eens bij Zernike advanced processing (ZAP) of  BERNN. Voor mobiliteit naar Hive Mobility  En voor engineering naar de IWP engineering in Assen. Ben je geinteresseerd in transities neem dan contact op met het Lectoraat Duurzaam Cooperatief Ondernemen van lector Willem Foorthuis of het Lectoraat Duurzaam Financieel Management van lector Margreet Boersma. Leg zelf je contacten voor je onderzoek. Uiteraard kun je ook je begeleidend docent vragen naar zijn netwerk op school en daarbuiten. Zie ook overzicht kennisinstituten en belangenorganisatie

Ons netwerk

Het netwerk van leden en stakeholders één van de belangrijkste assets van de Gebiedscoöperatie is. Daarom gaan we zorgvuldig om met onze relaties en hun privacy. Rond het benaderen van onze relaties voor interviews of meetings hebben we een aantal afspraken gemaakt. Voordat je contact op neemt  met een relatie van ons zal de opdrachtgever van de Gebiedscoöperatie de volgende zaken toetsen:

·       Waarom wil je dit contact met de betreffende stakeholder(-s)  en wat is de opbrengst?

·       Heb je zicht op alle betrokken stakeholders?

·       Is er overleg geweest met de opdrachtgever over politieke gevoeligheden en strategische belangen.

·       Zijn er ook collega- studenten, die belang kunnen hebben bij jouw activiteit? Is een combinatie mogelijk?

·       Is er een medewerker van de gebiedscoöperatie al bezig met voorbereidingen voor een interview of meeting.

·       Heb je inzicht in de vragen, die je wilt stellen?  Of de inhoud die je wilt presenteren?

·       Wat is de toegevoegde waarde voor onze stakeholders?  Levert de meeting nieuwe kennis op?