Ontdek Levend Landschap

Afgelopen september vond in Lutjegast een bijeenkomst plaats over het project Levend Landschap. Hoe staan we ervoor met het landschapsonderhoud in het Westerkwartier? En hoever zijn we gevorderd met een nieuwe aanpak voor het structurele onderhoud en herstel van de houtsingels in het gebied? Dat waren de vragen die centraal stonden tijdens deze middag.
Het ministerie van OCSW, de provincie Groningen en de gemeenten Marum, Leek en Grootegast ondersteunen de Gebiedscoöperatie, zodat er voor de komende zes jaar voldoende middelen beschikbaar zijn voor het behoud van 100 kilometer houtsingel. Op dit moment is er al 68 kilometer in beheer genomen.
Tijdens de middag vonden ook meerdere presentaties plaats, onder andere een onderzoek van studenten aan de RUG naar de belevingswaarde van de hout- en elzensingels. Zij concludeerden dat boeren en dorpsbewoners het behoud van de houtsingels toejuichen.
Erg belangrijk vond men ook een goede communicatie over de waarde van de houtsingels. De variatie aan bomen, heesters en struiken draagt in belangrijke mate bij aan behoud en zelfs verbetering van de biodiversiteit.
Een uitgebreid verslag van de middag is te lezen op de site van de ANV Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier: