Ontwerpwedstrijd Marumerlage

Woensdag 14 oktober zijn maar liefst 32 maquettes getoond van vogelkijktorens op de Marumerlage. Dit is een bijzonder samenwerkingsproject van de Gebiedscoöperatie met leerlingen en docenten van RSG de Borgen in Marumerlage. Daarnaast ontwikkelen studenten van Van Hall Larenstein en de organisatie voor natuureducatie een pakket voor natuureducatie in het voortgezet onderwijs.
Om recht te doen aan alle ontwerpen is er besloten om niet te gaan voor een enkel ontwerp, maar om onderdelen van meerdere ontwerpen te integreren in één bijzonder gemeenschappelijk ontwerp. Alle ontwerpen zullen worden tentoongesteld in het gemeentehuis van Marum. Daar wordt ook het winnende ontwerp bekend gemaakt.

Lees hier meer details over dit project.