Opdrachtgever

Het opdrachtgeverschap wordt als volgt ingevuld:

 • Gedelegeerd opdrachtgever. Er is altijd een medewerker vanuit de IWP of werkorganisatie opdrachtgever. Deze persoon is opdrachtgever vanuit de regio en vertegenwoordigt de ondernemers en organisaties in die regio. We spreken van gedelegeerd opdrachtgeverschap. De regio heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan de IWP. Deze werkwijze ontzorgt ondernemers en draagt bij aan de continuiteit van  de onderzoeksprogramma’s
 • Externe opdrachtgever. De opdrachtgevers in de regio (vertegenwoordigt door de gedelegeerde opdrachtgever in de IWP) zijn de externe opdrachtgevers.

De gedelegeerd opdrachtgever (van de IWP) is de eigenaar van het project of programma. Hij of zij ligt er figuurlijk (soms letterlijk) wakker van en hecht dus waarde aan het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/ programmadoelstelling. Hij vraagt en krijgt van de opdrachtgever de middelen en bevoegdheden die hij daartoe nodig heeft. Over succes/falen is de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en aan niemand anders verantwoording schuldig.

Begeleiding en coaching van studenten behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de opdrachtgever

Taken opdrachtgever/ondernemer:

 • Dialoog met de student voeren over de juiste opdracht-beschrijving en context
 • Inbrengen van een vraagstuk/casus
 • Beschikbaar stellen van benodigde (bedrijfs-) informatie (mondeling of schriftelijk)
 • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever.

Taken gedelegeerd opdrachtgever vanuit IWP:

 • Vinger aan de pols houden op zowel het proces als het resultaat
 • De student van passende feedback voorzien
 • Het formuleren van de initiele onderzoeksvraag (in Workcept).
 • Het eventueel verder faciliteren van het netwerk.
 • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever.