De opdracht verlenen (opdrachtgeverschap)

Inleiding

De opdrachtgever is de eigenaar van het project of programma. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. De opdrachtgever stelt een projectleider/programmamanager in. De opdrachtgever stelt aan deze persoon de middelen en bevoegdheden ter beschikking die hij nodig heeft om projectresultaat of programmadoelstelling te halen. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/programmadoelstelling. Belangrijke voorwaarden voor geslaagd opdracht nemen en geven zijn

 • Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is één persoon.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer opereren op hetzelfde (strategische, tactische of operationele) niveau.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hun wederzijdse verwachtingen verduidelijkt en vastgelegd.
 • De opdrachtgever is aanspreekbaar op zijn rol.

Gedelegeerd opdrachtgeverschap

 • Gedelegeerd opdrachtgever. Er is altijd een medewerker vanuit de IWP of werkorganisatie opdrachtgever. Deze persoon is opdrachtgever vanuit de regio en vertegenwoordigt de ondernemers en organisaties in die regio. We spreken van gedelegeerd opdrachtgeverschap. De regio heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan de IWP. Deze werkwijze ontzorgt ondernemers en draagt bij aan de continuïteit van  de onderzoeksprogramma’s
 • Externe opdrachtgever. De opdrachtgevers in de regio (vertegenwoordigt door de gedelegeerde opdrachtgever in de IWP) zijn de externe opdrachtgevers.

Begeleiding en coaching van studenten behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de opdrachtgever.

Activiteiten

 • Inbrengen van een vraagstuk/casus
 • Vraagarticulatie casus
 • Beschikbaar stellen van benodigde (bedrijfs-) informatie (mondeling of schriftelijk)
 • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever.
 • Accordeert het projectcontract en beoordeelt het resultaat
 • Is bevoegd tot wijzigen van het projectcontract
 • Besluit over voortgangsdocumenten
 • Leveren financiële en/of materiële middelen en/of menskracht
 • Verlenen va status aan het project status in de ogen van de omgeving
 • Onderzoeken van passende feedback voorzien
 • Het formuleren van de initiële onderzoeksvraag
 • Vastleggen onderzoeksvraag in Workcept.
 • Het eventueel verder faciliteren van het netwerk
 • Het beoordelen van de onderzoeksopzet op toegevoegde waarde heeft voor de opdrachtgever
 • Voert de regie over de externe stakeholders en interne stakeholders

De exacte rolverdeling tussen externe opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever wordt in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd