Stap 6: Opschalingsfase/verspreiding

Kernpunt: volgers sluiten aan en gaan deelnemen

In de verspreidingsfase ga je de werkzaamheden structureren en verankeren. De uitvoerende activiteiten in het samenwerkingsverband lopen een tijdje.  Het project, samenwerkingsverband, bedrijf heeft proefgedraaid en er ontstaat behoefte om te structureren. Partnerorganisaties passen hetgeen in het samenwerkingsverband is ontwikkeld toe. De samenwerking wordt eventueel uitgebreid naar belendende terreinen en andere plekken in de regio. Kortom: we kijken wat er nodig is om het tot een regionale ontwikkeling te maken. De reikwijdte is breidt zich en er wordt regionaal opgeschaald tot meerdere partners.

Deze fase heeft te maken met de management term implementeren of te wel inrollen of uitrollen. Het heeft te maken met het verspreiden van de opgedane kennis; met het vermarkten van het nieuwe bedrijf; met het enthousiasmeren van meer burgers, bedrijven, overheden; met het vergroten van een markt; met het omwerken naar tools. De verspreidingsfase kan een stuk parallel lopen met de take-off fase. Het samenwerkingsnetwerk wordt uitgebreid. Partijen sluiten een overeenkomsten tot voortzetting en uitbreiding van de samenwerking. Het arrangement kan groeien naar een betrouwbaar regionale propositie.

Als het initiatief een succes wordt, dan zullen er anderen zijn die het over willen nemen: het idee of de nieuwe praktijk verspreidt zich. Dit kan spontaan gebeuren. Het kan ook zijn dat de initiatiefnemers er belang bij hebben dat zoveel mogelijk mensen of partijen mee gaan doen. In dat geval moeten zij een communicatiestrategie volgen, waarin helder is welke doelgroep zij op het oog hebben, en via welke kanalen deze doelgroep bereikt kan worden. Het zullen mensen zijn die vergelijkbare problemen ervaren, kansen kunnen benutten en belangen hebben.