Pilot regioleren bij Loonbedrijf Stuut/Thijssen naar tevredenheid afgerond

“kennis en praktijk samenbrengen op een locatie buiten de school”

 

Op donderdag 21 april was de laatste lesdag van het regioleren precisielandbouw bij Loonbedrijf Stuut/ Thijssen. Studenten van Terra MBO Groningen hebben gedurende 6 sessies in de praktijk meegemaakt wat er allemaal komt kijken bij precisielandbouw. Onderwerpen als: GPS & plaatsbepaling, systemen & correctiesignalen, bodemsensoren, sensoren in de lucht, NIR sensor + opbrengstmeting& veehouderij zijn uitgebreid besproken en toegepast tijdens deze sessies.

Tijdens de laatste bijeenkomst op 21 april was er een terugblik op de voorgaande sessies door de twee docenten Benny Rijzebol en Jurwin de Vries. De studenten hebben aangegeven dat ze de combinatie van kennis en praktijk als zeer leerzaam hebben ervaren. Regiodirecteur Allard Bloem van Terra MBO gaf ook aan dat het samenbrengen van kennis en praktijk op een locatie buiten de school is waar het om draait. Zo kunnen studenten de nieuwste technieken/ontwikkelingen in de praktijk ervaren en vervolgens toepassen.

De pilot regioleren precisielandbouw was een samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Terra MBO, Loonbedrijf Stuut en Loonbedrijf Thijssen. Een samenwerking die zeker een vervolg gaat krijgen. Want door onderwijs en ondernemers samen te brengen wordt er in de toekomst gezorgd voor een betere match tussen pas afgestudeerden en ondernemers. En dat is wat we willen bereiken!

13106508_1119569961437385_145854979_o13091750_1119569908104057_267076170_o13105965_1119569854770729_183933109_o