Groeningen – de Laagveengordel

Het centrale onderwerp is de bewustwording over de potenties van de laagveengordel voor de bewoners en ondernemers van de Regio Groningen – Assen. Het doel is het laagveengebied te identificeren en te ontsluiten, startend vanuit de invalshoek recreatie. Vanuit deze opstart kunnen verschillende instellingen en ondernemers aansluiten, ook op thema’s zoals gezondheid, energie, water, duurzaamheid, innovatie, natuur en cultuurhistorie. In een ontwikkel- en studieweek zal Terra met diverse partijen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en een eerste aanzet geven tot de ontsluiting van dit gebied. Doel is een start te maken met een integrale aanpak van dit uitgestrekte an boeiende gebied.

Biobased Economy (BBE)

In juni 2015 zijn we begonnen met de voorbereidingen van het programma BBE. Op een eerste masterclass zijn de uitdagingen , kansen, geplande investeringen en ondersteunende nationale en EU-programma’s verkend. Vanaf begin oktober volgt een break down in aparte projecten.