Plattelandshuis
Sinds 1 november 2014 wordt het plattelandshuis bemenst door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Geïnteresseerden kunnen hier terecht met ideeën en initiatieven die de leefbaarheid van het Westerkwartier bevorderen. Onze centrale aanspreekpartner is telefonisch en per e-mail bereikbaar om de binnengekomen vragen zelf te beantwoorden of naar experts door te leiden.
Stakeholders krijgen advies; een eerste indicatie over de haalbaarheid en ondersteuning bij het doorontwikkelen van een plan naar een project.

Heeft u een vraag of een idee, neem dan contact op met Wobbe Reindersma,
w.reindersma@gcwk.nl  /  06-50487819
Voor meer informatie over het plattelandshuis kunt u ook op de website kijken.


Innovatieboerderij
In samenwerking met gemeente Zuidhorn en met specifieke ondersteuning uit het regiofonds van de Regio Groningen Assen, starten we met het inrichten van een Kenniswerkplaats in een oude boerderij. Dit wordt onze innovatieboerderij. De boerderij zal als onderdeel van het coöperatieve werkprogramma worden gerenoveerd en als Kenniswerkplaats worden ingericht. Ter overbrugging van de tussenliggende periode hebben we onze Kenniswerkplaats in een bedrijfsloods op de Industrieweg in Noordhorn ingericht. Hier zijn ook diverse start-ups van studenten gevestigd.

Web: http://innovatieboerderij.nl/