Met name in de idee-fase is de rol van de vrije actor cruciaal. In deze fase geldt dat het initiatief van ondernemende individuen het vertrekpunt vormt. Rond het initiatief vormt zich een netwerk van belanghebbende deelnemers die hier tijd en energie in willen steken. De vrije actor heeft een vrij mandaat en stuurt op energie en verbinding. Om zijn rol effectief te kunnen spelen is de vrije actor ingebed in een ‘Learning Community’, waarin hij met anderen kan reflecteren.

  • communiceren met gelijkgestemden
  • rondkijken buiten de eigen kring