Proces-stappen van idee naar uitvoering

1. Voorbereiding

Stap 1.1: Beschrijf je ambitie/ urgentie

Als je een idee hebt beschrijf dan in 1 A4 je ambitie. Je stuurt je plan naar info@gcwk.nl. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

 • Aanleiding/ Urgentie
 • Probleemstelling
 • Missie en visie van het idee
 • Ambitie/doel
 • Begroting voor idee-fase en inspiratie-fase 
 • Maatschappelijke impact (zie ook de SDG’s van de VN)
 • Onderzoeksvragen
 • Relatie met andere initiatieven/ Best Practices
 • Risico’s
 • Financiering/ subsidiemogelijkheden

Stuur je plan naar info@gcwk.nl.

Stap 1.2: Toetsing aan de gebiedsagenda

We toetsen jouw idee aan de Kennis- & Innovatieagenda van de regie. Deze agenda wordt via een methodische half jaarlijks terugkerende aanpak opnieuw bekeken en vastgesteld. Als jouw idee in de agenda past, nodigen we je uit voor een kennismaking. In de kennismaking gaan we onderzoeken in hoeverre we als partners bij elkaar passen.

2. Kennismaking

Stap 2.1: Inventarisatie van wederzijdse missie, visie en kernwaarden

Het is belangrijk dat de waarden van partners op elkaar aansluiten. Met name waarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord en betekenisvol ondernemen zijn belangrijk om te komen tot een resultaat met maatschappelijke impact. Vragen die aan de orde komen:·

 • Wat zoekt een ‘nieuwe’ partner in de GCWK?·
 • Missie/visie partner
 • Waar is de partner goed in
 • Wat zijn de intenties/ drijfveren van de ‘nieuwe’ partner m.b.t. idee of samenwerking
 • Wat is het netwerk van de nieuwe partner
 • Welke acties /activiteiten heeft de partner in de nabije toekomst gepland

Stap 2.2: Vaststellen urgentie en belang van het onderwerp

Iedere verandering begint met een gevoel van urgentie. Als dat afwezig is, wordt de transitie op een verkeerde basis gebouwd. Echte urgentie is gedreven door een diepgewortelde overtuiging dat er grote kansen en problemen liggen die om een antwoord vragen. 

 • Op welke termijn gaat dit probleem pijn doen
 • Wie hebben we binnen uw organisatie verder nodig om dit uit te werken
 • Wat is de reikwijdte van het idee
 • Waarom is er ineens een urgentie ontstaan om iets te doen?
 • Wordt deze urgentie ook verder in de samenleving gevoeld?
 • Welk maatschappelijk probleem adresseert deze urgentie?
 • Welke waarde-propositie heeft onze mogelijke partner?
 • Op welk niveau werken we samen
 • Wat is onze gezamenlijke businesscase
 • Welk resultaat gaat onze samenwerking opleveren
 • Waarom is het belangrijk om dit idee of deze samenwerking regionaal aan te pakken?

3. Eigenaarschap

Stap 3.1: Welke competenties/ expertise breng je in 

de Gebiedscooperatie Westerkwartier  wordt functieloos gewerkt. We gaan uit van het aanbod van talenten van de werkorganisatie (de medewerkers van de GCWK en haar partners)

Stap 3.2: Welke rol past bij jouw competenties en expertise

In de Gebiedscooperatie Westerkwartier wordt functieloos gewerkt. De koppeling tussen talent en functies vindt daarbij plaats in rollen.

Stap 3.3: Welke taken horen daar bij

Binnen de rollen bestaan verschillende taken. Een rol door meerdere personen worden ingevuld. Zie bijvoorbeeld: Intern-en extern communiceren

Stap 3.4: Welke aanvullende waarden wil je inbrengen

Projectpartners  voegen waarde toe aan het project. Samenwerking tussen partijen ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of kennis. In de samenwerking wisselen partners bronnen (resources) uit.