Programmalijn Sociaal Domein: Social Impact Bonds!

Binnen de Programmalijn Sociaal Domein van de Gebiedscoöperatie doen we onderzoek naar verschillende thema’s. In het vorige bericht is al meer verteld over de ontwikkeling van Workcept. In dit nieuwsbericht willen we wat meer vertellen over een ander belangrijk onderwerp, namelijk Social Impact Bonds.

In de provincie Groningen is, op Flevoland na, de hoogste werkloosheid van Nederland. Om een bijdrage te leveren aan dit probleem en de regio vitaler te maken wil de Gebiedscoöperatie de jeugdwerkloosheid in het Westerkwartier gaan aanpakken. Dit wil zij doen door middel van een Social Impact Bond. Een innovatieve manier waarin bewezen preventieve interventies mogelijk gemaakt gaan worden.

Het gaat daarbij om interventies ontwikkeld door bijvoorbeeld non-profit organisaties of particuliere initiatieven. De financiële risico’s bij de inzet van deze interventies worden daarbij weggehaald bij de overheid. Daarnaast worden succesvolle resultaten beloond. Hierbij dient een combinatie van private en publieke partijen zoals gemeente, investeerders en uitvoerders van de interventie om tafel gebracht te worden. De interventie zal ongeveer twee tot drie jaar duren, waarna de interventie geëvalueerd zal worden en verder uitgezet kan worden.

Wil je meer weten over Social Impact Bonds? Voor meer informatie kun je terecht bij Ton Kremer, t.kremer@gcwk.nl.