Programmalijn Sociaal Domein: Westerkwartier Inclusief

Zoals eerder beschreven is er sinds kort een nieuwe programmalijn rondom het sociale domein binnen de Gebiedscoöperatie. Zo’n 35 studenten doen onderzoek naar diverse onderwerpen gericht op inclusieve arbeidsmarkt, alternatieve financieringsvormen en coöperatief denken en doen. In elke nieuwsbrief zullen we een van deze onderdelen nader belichten.

 

Inclusieve arbeidsmarkt

Het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt is voor de Gebiedscoöperatie van belang om de economie in het Westerkwartier op een innovatieve, inclusieve en duurzame manier te stimuleren. Een inclusieve arbeidsmarkt is zo ingericht dat iedereen door middel van betaald werk optimaal kan participeren en bijdragen aan de samenleving. Immers iedereen heeft deskundigheid, talenten en interesses die waarde toe kunnen voegen aan organisaties en ondernemers en daarmee aan het Westerkwartier. Waarde die vaak niet gezien wordt of gehonoreerd wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals mensen met een beperking, ouderen, nieuwkomers, langdurig werklozen en noem nog maar een paar etiketjes die we met elkaar bedacht hebben. Terwijl het erom gaat dat iedereen, dankzij zijn talenten, vaardigheden, interesses en kennis en ongeacht culturele achtergrond, gender, inkomen en beperkingen in staat wordt gesteld om wel bij te dragen aan het Westerkwartier. Om dat te kunnen bereiken zullen we de arbeidsmarkt opnieuw in moeten richten, inclusief ondernemerschap bevorderen en regelgeving en geldstromen anders moeten organiseren.

 

Workcept

Onder de werknaam Workcept wil de Gebiedscoöperatie hier het verschil in gaan maken. Dit betekent concreet: werken aan een mooiere, socialere en economisch sterkere streek. Werkgelegenheid is in deze ontwikkeling immers een bepalende factor. Door middel van onderzoek worden mogelijkheden van Workcept in het Westerkwartier verder in beeld gebracht en verkend. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zijn nu zo’n 6 studenten (Sociaal Juridische Dienstverlening, Social Work en Bedrijfseconomie) verschillende aspecten van Workcept aan het onderzoeken.

  • Zo gaan studenten van Social Work met cliënten en hun netwerk, begeleiders en ondernemers die betrokken zijn bij arbeidsmatige dagbesteding binnen de Zijlen onderzoeken wat de wensen en kwesties van betrokken partijen zijn.
  • SJD studenten brengen samen met het Lectoraat van de Hanzehogeschool in beeld wat wet- en regelgeving voor kansen en valkuilen biedt. Daarbij wordt ook gekeken naar het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, waar overheden, ondernemers en organisaties zich sinds juli 2016 aan moeten houden.
  • Bedrijfseconomiestudenten onderzoeken het verdienmodel en brengen kritische indicatoren en het proces van bijvoorbeeld arbeidspools in beeld. Zowel ervaringsdeskundigen als initiatieven in het Westerkwartier, denk aan Inclusie noord en Supermama’s project denken en doen mee met deze nieuwe ontwikkeling.

 

In januari gaan we met betrokken stakeholders deze verkenningen bespreken en met elkaar bekijken wat de volgende stappen kunnen zijn om de inclusieve arbeidsmarkt in het Westerkwartier daadwerkelijk dichterbij te brengen. Heeft u interesse om hierbij betrokken te zijn? Laat het ons weten via info@gcwk.nl.