Stap 4: de ontwikkelingsfase

Kernpunt: er wordt een nieuwe businesscase (prototype) ontwikkeld

Het netwerk van veranderaars gaat het initiatief vormgeven: het zoeken van oplossingen voor gesignaleerde problemen, het ontwikkelen van een nieuwe praktijk, of aantonen dat verandering is mogelijk en zinvol is. In deze fase wordt het zinvol om expertise van buiten het netwerk in te schakelen. Dat kunnen wetenschappelijke experts zijn, of procesbegeleiders met gevoel voor netwerkprocessen. De ontwikkelfase is er meestal één van verrassingen: onvoorziene tegenslag, veronderstellingen die niet bleken te kloppen, zoekpaden die doodlopen waardoor men terug moet om een andere weg te zoeken. En ook van onverwachte wendingen en hulp uit onverwachte hoek. Netwerkprocessen rond initiatieven zijn ontdekkingsreizen. De testloop van het regionale arrangement kan van start gaan.

In deze stap werken we slimme specialisatiestrategieën en nieuwe business-kansen uit. Door onderzoek krijgen regionale ondernemers zicht op hun kansen voor nieuwe businesscases: waar zitten niches voor mij en hoe kan ik samen met collega’s in de regio tot een coöperatieve keten aan de aanbodkant bouwen? Voor degenen die belangstelling worden workshops georganiseerd om hun slimme specialisaties te vinden en businesscases te ontwikkelen. De ondernemers in de regionale keten bereiden samen een regionale propositie voor met een attractief aanbod.

Evaluatie van deze fase en doorkijk naar de volgende fase

Tijdens de evaluatie kijken we naar de fase waarin we ons bevinden en vooruit naar de fase die volgt.

  • In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
  • Doen we wat in de fase nodig is.
  • Hebben we contact met de juiste actoren.
  • Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
  • Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase.
  • Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
  • Welke fase vraagt nu om aandacht?
  • Welke actoren moeten nog bij deze fase worden betrokken?
  • Wat moet er gebeuren voordat het netwerk door kan gaan naar de volgende fase?
  • Welke actie heeft nu prioriteit?