Reflectie

Studenten rapporteren wekelijkse hun voortgang op ons on-line platform Basecamp. Het doel van de wekelijkse rapportage:

  • Reflectie op gedrag, houding en werkzaamheden
  • Bijdrage aan het verbeteren van interne processen van de GCWK
  • Uitbreiding van het netwerk van de GCWK (de mensen die je gesproken hebt in het kader van het onderzoek)

Je rapporteert aan je programma-aanjager en je begeleidend docent. Denk er aan dat je programma-aanjager aanvinkt en je begeleidend docent! (zie schermafbeelding onder aan de pagina). Als je docent niet aangesloten is op Basecamp kunnen we dat snel regelen. Geef even met zijn of haar toestemming het e-mail adres door en wij sluiten je docent aan op Basecamp

Beantwoord alleen de vragen die voor jou relevant zijn. Doe dit in de to do ‘wekelijkse voortgang’.
Beschrijf aan de hand van onderstaande vragen in 50 woorden hoe je er voor staat. Je kunt het gebruiken input gebruiken voor het reguliere programma-overleg. Je hebt dan gereflecteerd op je werkzaamheden en komt goed beslagen ten ijs.

Stand van zaken?
·         Wat is er klaar
·         Wat ga ik doen de komende week
·         Zijn er problemen of kan ik verder
·         Wat heb je nodig
Wat heb ik geleerd?
·         Inhoudelijk
·         Wat beheers ik nog niet goed
·         Hoe los ik dit op in de volgende week
·         Hoever ben ik met de eindoplevering
Hoe heb ik gewerkt?
·         Wat ging goed
·         Wat kan beter
·         Wat is mijn actiepunt in de volgende week
Persoonlijke leerdoelen?
·         Hoever ben je met het realiseren van je persoonlijke leerdoelen

·         Wat ga je ondernemen om deze doelen te halen (concreet voorstel)

Met welke nieuwe stakeholders heb ik gesproken?