REFRAME-bijeenkomst in de Wesermarsch

Van 8 tot en met 10 mei waren Frans en Maarten aanwezig op de Internationale REFRAME-bijeenkomst in het Duitse Seefeld. Dit plaatsje ligt in het Landkreis Wesermarsch. Een gebied tegen de waddenkust aan met behoorlijk wat gelijkenissen met het Westerkwartier. Zo liggen er ook dorpjes op wierden en wordt het landschap hoofdzakelijk vormgegeven door de melkveehouderij.

Binnen REFRAME werken we met partners uit Zweden, Denemarken, Duitsland, België en uit Nederland met de Gemeente Groningen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennisdelen, inspiratie opdoen en samenwerken.

Studenten die namens de Gemeente Groningen onderzoek hebben gedaan naar regionaal voedsel in de supermarkten presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek. Nederlandse en Zweedse supermarkten blijken hier verschillend mee om te gaan omdat de consumenten in de betreffende landen anders naar regionaal voedsel kijken. De Zweden hebben meer wantrouwen naar voedsel van buitenaf en zodoende is regionaal voedsel daar sterker vertegenwoordigd in de supermarkten.

De Wesermarsch kenmerkt zich door de vele melkveehouderijen en kleine dorpjes. Om het nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en tegelijk een nieuw verdienmodel te ontwikkelen voor de boeren, zijn er Melkhuisjes (Melkhus) ontwikkeld bij een tiental boerderijen in het gebied. Bij deze melkhuisjes kun je een goed glas melk drinken, vaak een kom zelfgemaakte yoghurt eten en leer je alles over de betreffende boerderij. De boerin die wij spraken gaf aan dat ze er niet rijk van wordt, maar dat ze het enorm leuk vindt om weer direct in verbinding te staan met de consument. Ze heeft meer plezier in het werk en is veel trotser geworden op haar boerderij en de producten.

Na drie dagen vol workshops, bedrijfsbezoeken en presentaties, keerden Frans en Maarten vol inspiratie terug naar het Westerkwartier.

Wilt u meer weten over hoe de Gebiedscoöperatie aan een regionale voedselketen werkt, neem dan contact op met Maarten Groeneveld: m.groeneveld@gcwk.nlVoor alle ‘best practices’ in REFRAME: Online Resource Centre
Voor aanmelden REFRAME-nieuwsbrief: REFRAME-nieuwsbrief
Voor het volgen van REFRAME op Facebook: REFRAME Facebook