Reframe Kick-Off Sessie

We produceren veel voedsel in het Westerkwartier, maar het betreft grotendeels bulkproductie voor de export. Verwerking en verwaarding vindt elders plaats. Als we verwerking en verwaarding terug zouden halen naar de regio, zouden we veel meer kunnen bijdragen aan de regionale werkgelegenheid en economie. In de regio en in Groningen zijn verschillende kleinschalige initiatieven en ideeën om naar een lokaal georganiseerd voedselsysteem te groeien, maar juist vanwege de kleinschaligheid bieden ze niet voldoende basis voor een solide bedrijfsvoering. Anderzijds zijn er een paar grote afnemers in de regio die in potentie kunnen zorgen voor een structurele vraag, waardoor je een businessmodel zou kunnen bouwen. Maar alleen op drie voorwaarden:

  • Vraag en aanbod betrouwbaar, op schaal organiseren en voor continuïteit zorgen. (acceleratie);
  • Het aanbod coöperatief en in de keten organiseren (nieuwe kennis en slimme specialisaties);
  • Een betrouwbare schakel die vraag en aanbod aan elkaar koppelt en doorontwikkelt (regionale voedselmakelaar).

Nu zijn we binnen de gebiedscoöperatie op verschillende niveaus bezig de regio Westerkwartier op de kaart te zetten. Op lokaal niveau proberen we dat met het project Regionale voedselmakelaar en op regionaal niveau met het project Reframe. In Reframe zijn we onderdeel van een internationaal project met 15 partners in 5 landen.

Wij zullen u de komende tijd regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wanneer u geïnteresseerd bent in de bredere context van de verkorte voedselketen bent u van harte welkom tijdens de Kick-Off sessie van Reframe op 20 april, Energieweg 10 te Groningen van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl.