Regio voor Iedereen: Zorgcoöperaties

Binnen de programmalijn Sociaal Domein – die vanaf nu Regio voor Iedereen heet – is het onderwerp zorgcoöperaties een van de onderdelen. De nieuwe zorgcoöperaties geven invulling aan de veranderende behoeften op het platteland naar een zorgzame samenleving, voor elkaar en door elkaar.  Niet in plaats van formele zorg, maar in aanvulling op, ter verbetering van gezamenlijke kwaliteit. Daarnaast om te voorkomen dat er mensen vergeten worden of tussen wal en schip raken. Het aantal zorgcoöperaties is in de afgelopen jaren fors gegroeid, vooral in het Zuiden van het land. Het aanbod van diensten is erg uiteenlopend. Veel initiatieven beginnen met welzijnsdiensten zoals klussen en boodschappen. Ook een loketfunctie met advies over zorg komt veel voor. Sommige initiatieven sturen lokale zorgprofessionals aan of hebben zelfs een betaalde kracht in dienst, zoals een wijkverpleegkundige.

In het Westerkwartier wordt er ook geëxperimenteerd met zorgcoöperaties, bijvoorbeeld in De Wilp & Oostwold. Daarom zijn sinds dit najaar twee groepen studenten van de minor WMO, opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voor de Gebiedscoöperatie aan de slag. Zij doen onderzoek in de Wilp en Oostwold naar de mogelijkheden van een zorgcoöperatie in deze dorpen. De onderzoeksresultaten zullen begin 2018 gepresenteerd worden. Wordt vervolgd!