Regionaal MKB werkt samen aan nieuwe verdienmodellen in FOOD

De Gebiedscoöperatie werkt aan een regionale voedselketen. Wij denken dat dit mogelijkheden biedt voor met name het mkb. Nu komt er nog veel voedsel van ver. We produceren hier behoorlijk wat primaire producten, maar de verwerking vindt elders plaats. Wij geloven in een grootschalige regionale keten met een schaalsprong van lokaal naar regionaal en een schaalsprong in de organisatie van vraag en aanbod.

Lokaal kan de menukaart niet worden gevuld, regionaal (provincie Groningen, Oost-Friesland + de kop van Drenthe) kom je al een heel eind verder met een zeer gevarieerd (maar nog niet volledig) aanbod.

De schaalsprong in het aanbod is ingezet met werkgroepen binnen rundvlees, varkensvlees en kaas. Samen met verschillende schakels uit de keten, o.a. Staatsbosbeheer, Boer & Natuur, Collectief Groningen West en melkveehouders wordt er gewerkt aan de oprichting van een nieuwe coöperatie gericht op de duurzame rundvleesketen.

Een soortgelijk proces loopt met een tiental boeren in het Middag-Humsterland, waar er wordt nagedacht over coöperatief kaasmaken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er beconcurreerd wordt met huidige kaasinitiatieven. In onze ogen gebeurt dat niet omdat wij de vraag van grootinkopers, de groeiende vraag naar regionale producten, willen beantwoorden.

Business to business en niet specifiek gericht op de eindconsument. Hoe mooi is het als een groot cateringbedrijf straks Middag-Humsterland kaas op het menu heeft staan? Maar waar het met name om gaat, voor bedrijfszekerheid en een gunstig toekomstperspectief zorgt voor ons mkb.


Wilt u meer informatie over de regionale voedselketen en de rol van de Gebiedscoöperatie of wilt u aanhaken bij onze werkgroepen? Neem dan contact op met Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl.