Regionale Voedselketen | Hoe nu verder?

In de Foodweek is een begin gemaakt met het inkleuren van de regionale voedselkaart. Regionale ondernemers en andere partners zijn alert op het onderwerp en hun bijdrage aan een oplossing. Maar dit is slechts het begin. Het mappen van voedselaanbieders en grootschalige afnemers gaat door. Vanaf nu wordt de regionale voedselkaart elke week een stuk verder ingekleurd.

Welke voedselaanbieders zijn er, wat produceren zij en voor welke markt? Welke producten worden in de regio gevraagd? Wat hebben grote afnemers als ziekenhuizen en zorginstellingen nodig?

Als de data boven water zijn gehaald en het beeld van de regionale voedselkaart compleet is, volgt een precieze analyse: waar zijn vraag en aanbod dekkend en waar zien we gaten? Welke producten worden er in welke hoeveelheden gevraagd? Welke kwaliteit moeten ze hebben en in welke vorm moeten ze worden aangeboden? Hoe verhoudt zich dit tot het aanbod? En welke nieuwe businesscases en verdienmodellen kunnen op die basis worden ontwikkeld. Samen met regionale ondernemers, met coaches en studenten gaan we nieuwe slimme specialisaties in de agri-food business uitwerken.

Daarna kunnen de regionale ondernemers in coöperatief verband een aantrekkelijk en realiseerbaar aanbod doen aan de regionale afnemers. Beide partijen starten samen een proefperiode, waarin de werking van de regionale markt wordt gemonitord, geëvalueerd en waar nodig en mogelijk wordt verbeterd en uitgebreid.

Dit zijn in het kort de stappen die in de volgende drie jaar gezet zullen worden – zowel binnen de regionale pilot in Noord-Nederland als bij de partners in Europa. Door samenwerking en kennisuitwisseling over en weer hopen we inzicht in herstel en vernieuwing van de regionale voedselketens te verwerven.