Innovatieboerderij

De Innovatieboerderij is een project van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente Zuidhorn. In de nieuwe woonwijk de Oostergast staat een oude boerderij uit 1657. Deze wordt verbouwd tot innovatieboerderij, en wordt het nieuwe onderkomen van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onze innovatiewerkplaats. De verbouwing voeren we duurzaam en met behoud van cultuurhistorische elementen uit. Voor het opknappen van de boerderij zetten we een participatietraject met leer- en werkplaatsen op. Deze goed bereikbare centraal gelegen locatie moet een ontmoetingsplek voor bezoekers, studenten en docenten worden.

Web: http://innovatieboerderij.nl/http://innovatieboerderij.nl/


WorkCept

Workcept biedt een platform voor iedereen die op zoek is naar relevante studieopdrachten,  werkervaring, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen in het Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie gelooft erin dat iedereen op zijn of haar niveau, met zijn of haar ervaring en verleden een essentiële bijdrage kan leveren. Juist door iedereen een plek te geven binnen de maatschappij werken we aan zowel de persoonlijke als de regionale ontwikkeling.
Workcept richt zich op de volgende categorieën: studenten (onderzoek en praktijkervaring), werkervaringsplaatsen, In-Between-Jobs en start-ups. De Gebiedscoöperatie creëert netwerken op toekomstgerichte thema’s. In al deze netwerken zijn regionale ondernemers, overheden, onderzoek en het onderwijs vertegenwoordigd. Hierdoor kom je in aanraking met alle relevante partijen rondom een thema.

Web: https://workcept.nl