Inleiding

I.v.m. COVID maken we in principe uitsluitend on-line afspraken, tenzij er een dringende reden is om op lokatie af te spreken.  Is het aantal deelnemers maximaal 3 dan kan op lokatie in Noordhorn worden afgesproken. Met groepen groter dan 3 kunnen we eventueel afspreken op de schoollokatie.

Reservering maken voor afspraak

Je kunt on-line een afspraak maken voor overleg met werkplaatsmanager Wobbe Reindersma. Hiervoor maken we gebruik van SuperSaas. Voor de overige medewerkers kun je een afspraak per mail of via basecamp maken. Het proces is heel eenvoudig:

  1. Je gaat naar https://www.supersaas.nl/schedule/gcwk/Afspreken_met_Wobbe_Reindersma (je hoeft niet in te loggen!);
  2. Bekijk de agenda en maak een reservering (Tijdstip mag niet worden gewijzigd!);
  3. Je krijgt in je mail een bevestiging van de reservering (Controleer de mail in je spam!);
  4. Nodig de opdrachtgever en begeleidend docent uit voor een de on-line-meeting;
  5. Plaats de link in de SuperSaas agenda bij: ‘link naar on-line afspraak’. Indien de link niet in het veld past, stuur je deze naar de e-mail-adressen van je opdrachtgever (w.reindersma@gcwk.nl) en de betreffende docent.
  6. Zorg dat je de afspraak goed voorbereidt. Stel vragen open benoem een groepsleden als voorzitter en penvoerder van de bijeenkomst
  7. Als er meer tijd nodig is om een en ander te bespreken maken we tijdens de meeting een nieuwe afspraak