SDG’s: IWP Maakt mondiale problemen regionaal hanteerbaar


Inleiding

De GCWK verbindt haar projecten aan de SDG’s van de Verenigde Naties en maakt de vertaalslag naar de regio.

‘Goed doen’ hoeft tegenwoordig geen geld te kosten en winst maken kan inmiddels goed samengaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het positief invullen van de 4 P’s (people, planet, profit, progress) is niet meer een kwestie van kiezen. Je kunt op alle vier onderdelen goed presteren en tegelijk voldoen aan de verwachtingen van stakeholders.

De SDG’s van de Verenigde Naties geven daarbij houvast. Door in de regio te focussen op de SDG’s waarop we de meeste impact kunnen maken, leveren we samen met onze partners een bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Nieuwe kansen voor groei

Het verbinden van (een selectie van) SDG’s aan uw strategie is ook goed voor uzelf. Het vergroten van uw positieve en verminderen van uw negatieve impact verkleint risico’s, vermindert uw kosten, vergroot het vertrouwen in uw organisatie en leidt daarom ook tot meer groei. Bijdragen aan de SDG’s is bovendien een mondiale beweging: bedrijven en organisaties die de SDG’s aan hun strategie verbinden, spreken dezelfde taal, kunnen zich met elkaar vergelijken en sluiten gemakkelijker partnerschappen om de realisatie van de doelen dichterbij te brengen.