Stap 6: de opschaling

Kernpunt: volgers sluiten aan en gaan deelnemen

In de verspreidingsfase worden de werkzaamheden gestructureerd en verankerd. De uitvoerende activiteiten in het samenwerkingsverband lopen een tijdje. De samenwerking wordt eventueel uitgebreid naar belendende terreinen en andere plekken in de regio. Kortom: we kijken wat er nodig is om het tot een regionale ontwikkeling te maken.

De opgedane kennis wordt verspreid. Het samenwerkingsnetwerk wordt uitgebreid. Partijen sluiten een overeenkomsten tot voortzetting en uitbreiding van de samenwerking. Het arrangement kan groeien naar een betrouwbaar regionale propositie

Integreren en opschalen (gebiedsoverschrijdende mogelijkheden) Er wordt bekeken welke partners bij kunnen dragen aan het oplossen van het vraagstuk. Deze worden betrokken bij het ontwikkelen van het project. Ook wordt direct gekeken of er mogelijkheden zijn tot opschaling: gebieds-overstijgende mogelijkheden en kansen. Het projectvoorstel wordt met docenten en school besproken en verder geconcretiseerd en er wordt een koppeling met het curriculum van een of meerdere opleidingen gemaakt. Het nieuwe idee wordt getoetst aan de Gebiedsagenda
Bouwen van regionale , nationale en kennis- en samenwerkingsverbanden
Overdraagbaarheid Het ontwikkelde instrumentarium van methoden en kennis is overdraagbaar naar andere situaties in binnen- en buitenland