Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer. Deelnemende partijen in deze gebiedscoöperatie zijn: Staatsbosbeheer, AOC Terra en de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK, De Eendracht en Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland. Genoemde partijen zetten tijdens de startbijeenkomst hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Vertegenwoordigers van de gemeenten uit het Westerkwartier zetten ook hun handtekening om hun betrokkenheid bij de gebiedscoöperatie kracht bij te zetten (de betrokkenheidverklaring).

Tijdens de bijeenkomst geven partners van de coöperatie en betrokken bestuurders tekst en uitleg over dit initiatief.

Oprichting gebiedscoöperatie

In het Westerkwartier willen ondernemers, overheden, burgerpartijen en natuurbeherende organisaties nog meer gaan samenwerken. In het afgelopen jaar hebben Staatsbosbeheer, AOC Terra, de overheid en de drie agrarische natuurverenigingen in het Westerkwartier bekeken of het mogelijk is een gezamenlijke gebiedscoöperatie op te richten. In overleg met de overheid willen de partijen het beheer van het platteland zoveel mogelijk vanuit de coöperatie organiseren. Ook andere activiteiten kunnen worden opgepakt. Activiteiten moeten daarbij steeds een bijdrage leveren aan de doelstelling: behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier door het mogelijk maken van groene economische activiteiten. Daarvoor worden binnen de coöperatie geld, mankracht, verantwoordelijkheden en kennis gebundeld. Niet elke partij werkt voor zichzelf, maar de coöperatie werkt voor het hele gebied.

Vernieuwend

Een dergelijke gebiedscoöperatie is landelijk en Europees gezien bijzonder vernieuwend. De nieuwe manier van werken vraagt flinke veranderingen van de partijen en de overheid. In 2012 is gebleken dat alle partijen bereid zijn dit pilot verder uit te werken. Woensdag 19 december wordt dit geformaliseerd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst

Trekkersgroep

Om de gebiedscoöperatie handen en voeten te geven, is een trekkersgroep actief, bestaande uit:
– Leendert Klaassen, onafhankelijk voorzitter
– Alex Datema, voorzitter Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier
– Fred Stol, wethouder Zuidhorn
– Rieks van der Wal, districtshoofd Groningen Staatsbosbeheer
– Willem Foorthuis, lector, vertegenwoordiger namens AOC Terra

Tip voor de fotograaf

Woensdag 19 december aanstaande omstreeks 16.35 uur is de ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst in het gemeentehuis te Zuidhorn, Hooiweg 9.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met:
Gert-Jan Stoeten, ondersteuning gebiedscoöperatie : 06-25212185
Martien van der Laan, communicatie gemeente Zuidhorn : (0594) 508734

Jullie zijn van harte welkom

Programma

16.00 uur ontvangst
16.10 uur welkom, inleiding en voorstellen betrokken partijen door Fred Stol
16.25 uur presentatie/toespraak door Leendert Klaassen
16.35 uur ondertekening samenwerkingsovereenkomst (fotomoment)
16.45 uur informele voortzetting
17.15 uur (ca.) afsluiting

 


 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de partners in de gebiedscoöperatie Westerkwartier.