Student/onderzoeker

Studenten kiezen een opdracht, die past in het curriculum van hun opleiding en bij de leerdoelen die zij wensen te behalen. Op het moment dat zij zich aan een opdracht  verbinden, zijn ze “eigenaar” van het proces en zullen ze zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht en de communicatie met diverse betrokkenen. De student is daarmee aannemer van het project en De student is lerende. Dit betekent dat fouten gemaakt mogen worden en dat de student nog niet alles kan kunnen en weten. De student is wel verantwoordelijk voor het vragen van hulp aan de juiste persoon op momenten dat hij of zij vastloopt. Het interne netwerk waarop de student terug kan vallen bestaat uit de opdrachtgever(s), de docenten, de medestudenten en de programma-aanjager.

Taken van student/onderzoeker

  • Inlezen in de materie. De student bouwt materie-deskundigheid op. Studenten verdiepen zich in de materie en bereiden zich goed voor op de kennismaking met de opdrachtgever.  Opdrachtgevers willen worden geinterviewed door studenten , die zich verdiept hebben in  de branche en de specifieke business van de ondernemer.
  • Doen van literatuuronderzoek. Beperk je hierbij niet alleen tot Google. Zie bijgaande presentatie: FEM-office.maart 2018
  • In kaart brengen van andere relevante stakeholders
  • Inventariseren van relevante best-practices voor het thema
  • Regelen afspraken met ondernemers. Maak hierbij niet alleen gebruik van mail, maar neem ook telefonisch contact op. Houd er rekening mee dat mail in spam terecht kan komen!
  • Maken van een leer-offerte/ onderzoeksopzet
  • Vaststellen theoretisch kader van het onderzoek
  • Uitvoeren onderzoek.
  • Opleveren eindproduct/ presentatie