Studenten Gebiedscoöperatie ontmoeten Duitse collega’s

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een kleine drie jaar geleden opgericht als antwoord op de teruglopende economische bedrijvigheid in de Noordelijke regio. Door de samenwerking aan te gaan met ondernemers onderling en de combinatie met de overheid en het onderwijs, denkt de Gebiedscoöperatie tot nieuwe economische bedrijvigheid te komen. Afgelopen jaar is er een vliegende start gemaakt door zestien afstudeerders van de Hanzehogeschool direct aan ondernemers in het Westerkwartier te koppelen. De eerste resultaten zijn veelbelovend!

De problemen die in het Westerkwartier spelen, spelen echter ook in andere delen van Europa. Zo heeft de Gebiedscoöperatie Westerkwartier nauwe banden met het initiatief Berne 2020; een coöperatie die het platteland rondom Oldenburg en Bremen weer economisch aantrekkelijk wil maken. Op dit moment doen studenten van de universiteit van Hannover aldaar onderzoek naar het herstellen van een regionale voedselketen.

Berne2

 

 

Hoofdstraat Berne met gemeentehuis

 

 

 

Waar we in het Westerkwartier op dit moment op het punt staan om een structurele samenwerking aan te gaan met onder andere de Hanzehogeschool, moet dit systeem in Duitsland nog vorm krijgen. Onderzoekers van de Hanzehogeschool Jannes Houkes, Marcel van der Werf presenteerden daar samen met coöperatiemedewerkers Wobbe Reindersma en Eric Veldwiesch de systematiek die ze hebben bedacht om structureel studenten aan ondernemers te koppelen.

Berne3

 

 

Eric Veldwiesch presenteert de structuur tussen de Hanzehogeschool en de Gebiedscoöperatie

 

 

 

Vervolgens was het de beurt aan de studenten zelf: Camiel de Meijer en Rick Breedveld presenteerden hun onderzoek aan de Duitse collega’s. Ook de Duitse studenten presenteerden hun onderzoeken en methodes aan de hele groep.

Berne4

 

 

Camiel de Meijer presenteert zijn onderzoek naar een zorgcoöperatie in Oostwold

 

 

 

Berne5

 

 

Rick Breedveld presenteert zijn onderzoek bij Burgler Transport

 

 

 

Een zeer inspirerende dag, vooral om te zien hoe dezelfde problemen ook over de landsgrenzen spelen. De samenwerking met de coöperatie in Berne zal de komende jaren verstevigd worden en we zullen uitwisselingen gaan organiseren.

Berne6

 

 

De Duitse studenten

 

 

 

berne7

 

 

Professor van de Universiteit van Hannover in gesprek met Rick Breedveld en Camiel de Meijer