Studenten Gebiedscoöperatie op werkbezoek naar Peebos

De studenten van de programmalijn “Sociaal, Gezond en Inclusief” van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier zijn 21 maart op excursie geweest naar Peebos. De studenten maken kennis met de bijzondere samenwerking tussen Staatsbosbeheer en zorginstelling De Zijlen en ervaren samen het prachtige landschap.

Op de locatie Peebos van Staatsbosbeheer doen cliënten van De Zijlen gevarieerde werkzaamheden in het groen voor Staatsbosbeheer. Denk daarbij aan het onderhouden van de elzensingels en de vele voetpaden. Boswachter Nico Boele leidde een wandeltocht over een deel van het blotevoetenpad (in verband met de temperatuur mochten de schoenen aan blijven), en vertelde de studenten – samen met Benny Meijer van De Zijlen – meer over de activiteiten in het gebied.

In het kader van het project Workcept (gericht op een inclusieve arbeidsmarkt in de regio) onderzoekt de Gebiedscoöperatie momenteel samen met Staatsbosbeheer, De Zijlen, Gemeente Grootegast, Landschapsbeheer Groningen en Dolmans Landscaping Services hoe de samenwerking op de locatie Peebos kan worden uitgebouwd naar nieuwe activiteiten met meer deelnemende partijen en doelgroepen. De studenten doen onderzoek naar onder andere MKBA’s (maatschappelijk kosten baten analyses), KPI’s (kritische prestatie-indicatoren), publiek-private samenwerking, het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, de privacywetgeving en gemeentelijk minimabeleid.