Studenten Hogeschool van Hall Larenstein onderzoeken mogelijkheden publiek vervoer

Het aanbod van vervoer op het platteland neemt voortdurend af. Dit heeft consequenties voor de leefbaarheid. Het lokale/regionale aanbod kan krachtiger worden ontwikkeld wanneer er een samenhang is tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, zoals het incidentele WMO vervoer, leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbestedingen en andere vormen van vraagafhankelijk vervoer.

Studenten van Hogeschool van Hall Larenstein doen onderzoek naar innovatieve vormen van publiek vervoer op het platteland. Ze worden daarbij ondersteund door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, die onderzoeken in hoeverre het proces van burgerparticipatie kan worden ondersteund door Serious Gaming. Een mooi voorbeeld van de interdisciplinaire en intersectorale aanpak van onderzoek door de Innovatiewerkplaats Noordhorn.