Studenten van MBO en HBO werken samen aan Tiny Houses in de regio!

De Innovatiewerkplaats (IWP) maakt een onstuimige groei door. Inmiddels werken ongeveer 90 studenten in multidisciplinaire teams aan opdrachten voor diverse ondernemers in de regio. Aan het einde van het jaar zullen dit in totaal 150 studenten zijn. Naast nieuwe verdienmodellen voor de regio krijgen ook innovaties, zoals blockchain volop aandacht. Honoursstudenten en afstudeerders van verschillende opleidingen werken samen aan de toepasbaarheid van blockchain in de zorg en het MKB.

Op het thema circulaire economie wordt inmiddels samengewerkt met ‘het kenniscentrum Biobased’ van de Hanzehogeschool. De ontwikkeling van een ‘waterboerderij’ is een project dat de biobased economie in de regio kan versterken. Met Marklinq, het onderzoeksinstituut van het Lectoraat Marketing & Ondernemen zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van regio marketing voor Middag- Humsterland. De meest recente ontwikkeling is de krachtenbundeling van het Alfa College, de Hanzehogeschool Groningen, ondernemers en de IWP om samen in de regio een Tiny House te ontwerpen en daadwerkelijk te realiseren. We zijn als Gebiedscoöperatie erg trots op deze unieke samenwerking van HBO en MBO. Door al deze ontwikkelingen is de IWP Noordhorn momenteel een van de grootste aanbieders van stages en leveren we met onze partners een significante bijdrage aan de ontwikkeling van regionaal talent.