Symposium values in Banking

Voor de negende algemene ledenvergadering van Kredietunie Nederland (landelijke overkoepelende organisatie van Kredietunies) was een speciaal symposium georganiseerd over de waarden in het bankieren met een zestal sprekers.

Het spits werd afgebeten door CEO Maurice Oostendorp van de Volksbank. Deze bank zal de meesten niet bekend voorkomen maar is de overkoepelende organisatie van SNS haar vier bank-takken. Hij benadrukte hoe de SNS met een focus op waard creatie voor klant, maatschappij, aandeelhouder en werknemer meer wil zijn dan slechts een winst gedreven bank.

Onno Ruding was de tweede spreker van de avond. Met zijn 77 jaar heeft de oud CDA minister van financiën en voorzitter van het IMF de nodige kilometers in de financiële wereld gemaakt. Het viel hem dan ook op hoe de Nederlandse MKB’er na al deze jaren nog sterk afhankelijk is van banken voor hun financiering. Alternatieven, zoals de Kredietunie, zijn daarom een zeer wenselijke toevoeging op het Nederlands landschap van financiers.

 

Vervolgens vertelde RTL-Z en FD journalist Matthijs Bouman over de huidige trends in de kredietverstrekking. Het viel hem op dat het aantal voltrokken kredieten aan het MKB sinds de crisis juist is afgenomen. (Mogelijkheden van alternatieve financiering!?) De vraag blijft over, hebben ondernemers kwalitatief mindere kredietaanvragen of zijn het de banken die zich te kritisch opstellen?

 

Onze eigen Hans kreeg vervolgens de ruimte om uit te leggen hoe de Gebiedscoöperatie ondernemers, onderwijs en overheden samen weet te brengen. Daarna nam Ronald Seinen het stokje over en lichtte toe hoe het in het Westerkwartier is gelukt om in vier maanden de Kredietunie op te richten (snelst opgerichte unie van Nederland). Hierbij ging hij onder meer in op de vraag van alle Kredietunies: ‘hoe kunnen wij onze doelgroep effectief bereiken?’ De Kredietunie Westerkwartier zal dit onder meer doen door campagne via Facebook en regionale kranten, daar waar de doelgroep zich ook bevindt.

Roland Lampe sloot het symposium vervolgens af met de drie speerpunten van Kredietunie Nederland: Hoop, vertrouwen en coaching!