Berichten

Gebiedscoöperatie Westerkwartier van start

Op woensdag 19 december jl. hebben Staatsbosbeheer, AOC Terra en de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK, De Eendracht en Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze…