Bestuur:

Koos Wiersma (Voorzitter)

Rieks van der Wal (Secretaris)

Ton Stierhout (Penningmeester)

Peter Hellinga

Freek Nieuwenhuis

Elly Pastoor


Medewerkers:

Hans Bergsma
Directeur
h.bergsma@gcwk.nl
Willem Foorthuis
Coördinator projectontwikkelbureau & lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen
w.r.foorthuis@pl.hanze.nl
Wobbe Reindersma
Coördinator Innovatiewerkplaats & projectleider
w.reindersma@gcwk.nl
Frans Traa
Financiën – projectleider & ontwikkelaar
f.traa@gcwk.nl
Miran Abraham
MEDIA OFFICE - ICT Design
m.abraham@gcwk.nl
Inge Fakkert
Media Office – marketing & communicatie
i.fakkert@gcwk.nl
Maarten Groeneveld
Projectleider Regionale Voedselketen
m.groeneveld@gcwk.nl
Harmen ten Brinke
Financiën en administratie
h.tenbrinke@gcwk.nl
Monique Schaminée
Projectmedewerker Middag-Humsterland
m.schaminee@gcwk.nl
Arjan Slagter
Projectleider

a.slagter@gcwk.nl

Stephanie van der Hoeven
Projectmedewerker Regionale Voedselketen
Frony Babois
Coördinator & projectleider
Sanne ten Brinke
Projectmedewerker