TEAM

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een netwerkorganisatie. In communities – waar de 5 O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving – de inwoners) samenkomen – werken we samen aan een betere regio.
De Gebiedscoöperatie is een coöperatie die bestuurd wordt door vertegenwoordigers van onze leden. Zij worden daarin ondersteund door ons team, dat ook de innovatiewerkplaats (IWP) draaiende houdt. Ook de vele studenten, stagiaires en vrijwilligers die met ons meewerken in de innovatiewerkplaats beschouwen we als onze collega’s.
Binnen de Gebiedscoöperatie bestaat geen hiërarchie en op onze visitekaartjes vind je geen functiebeschrijving. We zijn collega’s en professionals die functieloos werken. Wel heeft iedereen uiteraard zijn of haar specialismen.


 

Bestuur:

  • Leendert Klaassen, Voorzitter
  • Wim Cnossen (Terra mbo Groningen), Vicevoorzitter
  • Paul Tameling (Collectief Groningen West)
  • Jacqueline de Milliano (Landschapsbeheer Groningen)
  • Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer)

 

Medewerkers:

Hans Bergsma
Directeur
h.bergsma@gcwk.nl
Wobbe Reindersma
Coördinator Kenniswerkplaats & projectleider
w.reindersma@gcwk.nl
Willem Foorthuis
Coördinator projectontwikkelbureau & lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen
w.r.foorthuis@pl.hanze.nl
Eric Veldwiesch
Directie-assistent
e.veldwiesch@gcwk.nl
Frans Traa
Financiën – projectleider & ontwikkelaar
f.traa@gcwk.nl
Miran Abraham
MEDIA OFFICE
m.abraham@gcwk.nl
Inge Fakkert
Media Office – marketing & communicatie
i.fakkert@gcwk.nl
Maarten Groeneveld
Projectleider
m.groeneveld@gcwk.nl
Harmen ten Brinke
Financiën
h.tenbrinke@gcwk.nl
Monique Schaminée
Projectleider regionale voedselmakelaar
m.schaminee@gcwk.nl