Mensen van de Coöperatie: Ties Kerkhof

Mijn naam is Ties Kerkhof en ik studeer Management van de Leefomgeving aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor mijn studie kom ik in de gelegenheid om een projectstage van 18 weken te doen. Vanuit mijn opleiding worden wij opgeleid tot generalisten, met oog op de ontwikkeling van de leefomgeving. Je krijgt als student ook veel ruimte om zelf een invulling te geven aan je studieprogramma doordat je een uitgebreide keuze hebt aan stages en minors. Zo heb ik mijn studietraject grotendeels toegespitst op het sociale aspect van de leefomgeving. Ik vind juist plattelandsgebieden heel kwetsbaar voor grote projecten maar tegelijkertijd merk ik ook dat juist deze gebieden ook veel kansen bieden op lokaal en kleinschalig niveau, maar wel als je dat op een juiste manier aanpakt. De Gebiedscoöperatie deelt deze doelstellingen en daarom wilde ik hier graag stagelopen!

Vanuit mijn opleiding ben ik in aanraking gekomen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier via een soort snuffelproject, een aantal klasgenoten moesten nadenken over de invulling van de Innovatieboerderij. Sindsdien hebben diverse studenten van mijn opleiding projecten en stages gedaan voor de Gebiedscoöperatie.

Tijdens mijn stage heb ik mijn eigen project uitgevoerd betreffende een onderzoek naar eigenaarschap van projecten van de Gebiedscoöperatie. Ik heb hier de termen eigenaarschap en participatie nader onderzocht en uitgelicht. Als eindresultaat heb ik een advies opgesteld hoe de Backoffice in de toekomst eigenaarschap kan gaan stimuleren en beïnvloeden. Tevens heb ik mij met veel andere projecten beziggehouden, maar grotendeels met het organiseren van de coöperatie avond met als thema ‘Energietransitie’. Op deze avond zijn een aantal leden en niet leden uitgenodigd om samen na te denken over een invulling van de Energietransitie voor de regio. Voor de toekomst is het denk ik handig om veel dorpshuizen/dorpsbelangen/energiecoöperaties bij de Gebiedscoöperatie te betrekken. De nieuwe omgevingswet staat voor de deur en naar verwachting brengt dat veel burgerinitiatieven met zich mee, ontzettend veel kansen voor de Gebiedscoöperatie dus!

Per september 2019 zal ik aan de slag gaan bij Kenonz, een detacheringsbureau voor overheden, ik ga hier een traineetraject in. Ik heb aangegeven dat ik mij graag wil bezighouden met energietransitie, maar het is voorlopig afwachten wat voor klussen ik krijg. Kenonz zal voor mij binnen mijn woonomgeving een klus zoeken, dus wie weet kom ik wel terug als beleidsmedewerker voor de gemeente Westerkwartier!

“We zijn als Gebiedscoöperatie ook zeer tevreden over de werkzaamheden van Ties. We hebben hem daarom een bijzonder certificaat overhandigd – Certificaat van Regionale Waardering. Bedankt Ties!”