Uitvoeringsplan Voedselakkoord Westerkwartier

In 2020 is het Voedselakkoord Westerkwartier opgesteld. In dit akkoord staan de ambities die de verschillende partijen in de samenleving hebben op het gebied van voedsel. Ruim 80 partijen hebben aan het huidige akkoord meegewerkt. Met het Voedselakkoord werken we samen aan een gezonde, sociale en duurzame voedselketen en daarmee dus een duurzamere samenleving.

 

Samenvatting Uitvoeringsplan

De werkgroepen hebben aan de hand van de opgestelde doelstellingen een eerste serie van projectideeën geformuleerd. De projectideeën zijn besproken met de verantwoordelijke (beleids)medewerkers van de gemeente en passen in het bestaande gemeentelijk beleid. In deze samenvatting staan alleen de meest concrete (korte termijn) verwachte projecten.

Bekijk het volledige uitvoeringsplan op www.voedselakkoord.nu.