Valorisatie

Valorisatie is het creëren van maatschappelijke of economische meerwaarde op basis van opgedane kennis en inzichten. Het behoort tot de kerntaken van elke kennisinstelling. Valorisatie kan uit verschillende activiteiten bestaan waaronder:

  • het scholen van studenten die de opgedane kennis later kunnen gaan toepassen
  • het laagdrempelig beschikbaar maken van publicaties via Open Access
  • het organiseren van media aandacht rondom (belangwekkende) onderzoeksresultaten
  • het deelnemen aan het publieke debat
  • het verrichten van praktijkgericht of maatschappelijk relevant onderzoek.

Ook samenwerkingsrelaties met bedrijfsleven en overheden op regionaal of nationaal niveau kunnen bijdragen aan valorisatie van kennis. Naast ideële motieven kan valorisatie ook zorgen voor extra inkomsten voor de regio.