Stap 5: Realisatiefase

Kernpunt: de nieuwe coöperatie/bedrijf/start-up gaat in de praktijk aan de slag

Voor het invoeren van een verandering of een nieuwe praktijk moeten er doorgaans andere partijen in beweging komen. Nu gaat het niet meer om experimenten van beperkte omvang: het wordt menens. Als het goed is zien betrokken partijen de voordelen, maar er zullen ook gevestigde belangen worden geraakt. Dit vraagt om een onderhandelingsproces. De veranderaars hebben nu al hun bewijsvoering nodig om anderen in te laten zien hoe hun belang daarmee gediend wordt en dat de baten tegen de kosten opwegen. In deze onderhandelingen gaat het over belangen die deels overlappen en deels strijdig zijn. Hoe beter het lukt om begrip op te brengen voor de situatie van anderen, hoe meer mogelijkheden tot uitruil er ontstaan. Maar in onderhandelingen over belangen is het onontkoombaar dat partijen ook iets moeten inleveren. Dat maakt deze fase anders dan de inspiratiefase, waarin het delen van ambities het uitzicht op het realiseren van dromen juist vergroot.

Evaluatie van deze fase en doorkijk naar de volgende fase

Tijdens de evaluatie kijken we naar de fase waarin we ons bevinden en vooruit naar de fase die volgt.

  • In welke fase bevindt het initiatief zich nu.
  • Doen we wat in de fase nodig is.
  • Hebben we contact met de juiste actoren.
  • Zijn we alert genoeg op eventuele valkuilen in deze fase.
  • Wat moet er nog gebeuren voor de overgang naar de volgende fase.
  • Moeten we een stap terugdoen voor een nieuwe aanloop.
  • Welke fase vraagt nu om aandacht?
  • Welke actoren moeten nog bij deze fase worden betrokken?
  • Wat moet er gebeuren voordat het netwerk door kan gaan naar de volgende fase?
  • Welke actie heeft nu prioriteit?