Waarden-uitwisseling

De samenwerking begint met een gezamenlijk erkend probleem dat we willen oplossen. Samenwerking in complexe verbanden doet een continu beroep op de bijdrage en energie van partners. Samenwerking tussen partijen ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of kennis. In de samenwerking wisselen partners bronnen (resources) uit. We maken samen een afweging of de investering en de opbrengsten in redelijke verhouding tot elkaar staan. Het kan gaan om harde waarden die getalsmatig zijn uit te drukken, zoals kosten en opbrengsten, of om zachte, zoals de waarde van de relatie zelf. In de samenwerking brengt ieder van de partners iets in en levert de samenwerking alle partijen iets op. Wat men inbrengt en wat de samenwerking oplevert, kan per partner verschillen.

Waarden-uitwisseling

Arbeid en intellectueel kapitaal Fysieke arbeid
Expertise/ Kennis
Netwerk/partners/relaties
Vaardigheden
Reputatie
Communicatie
Data/informatie
Natuurlijke hulpbronnen Bodem
Biodiversiteit
Land/grond
Energie
Grondstoffen
Water
Lucht
Ondernemerschap in de keten Verwerking
Productie/Teelt
Inkoop/Opslag
Distributie/Transport/Logistiek
Afnemers (groot)
Eindgebruiker
Verwerking/verwaarding reststromen
Verpakken
Financieel kapitaal Subsidies
Leningen
Investering
In-kind uren
Arbeid en intellectueel kapitaal Expertise/ Kennis
Netwerk/partners/relaties
Vaardigheden
Reputatie
Communicatie
Data/informatie
Kapitaalgoederen/materieel Machines
Apparatuur
Diensten Cursussen
Databanken
Abonnementen
Processen/ Modellen
Mobiliteit