Waarden-uitwisseling

De samenwerking begint met een gezamenlijk erkend probleem dat men wil oplossen. Samenwerking in complexe verbanden doet een continu beroep op de bijdrage en energie van partners. Samenwerking tussen partijen ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of kennis. In de samenwerking wisselen partners bronnen (resources) uit. We maken samen een afweging of de investering en de opbrengsten in redelijke verhouding tot elkaar staan. Het kan gaan om harde waarden die getalsmatig zijn uit te drukken, zoals kosten en opbrengsten, of om zachte, zoals de waarde van de relatie zelf. In de samenwerking brengt ieder van de partners iets in en levert de samenwerking alle partijen iets op. Wat men inbrengt en wat de samenwerking oplevert, kan per partner verschillen.

Bijlage: samenwerkingsovereenkomst (zie addendum 2)