• Toegang tot het netwerk van de GCWK
  • Actieve bemiddeling door GCWK in het netwerk.
  • De GCWK zet zich in om voor haar leden een platform te zijn voor (inter-) nationale en regionale beleidsbepalers, investeerders en anderen met betrekking tot het uitvoeren van projecten.
  • De GCWK biedt haar leden een integrale organisatiestructuur (de werkorganisatie) waarin de doelstellingen van de GCWK en de leden geïntegreerd nagestreefd kunnen worden.
  • Platform om eigen organisatie onder de aandacht te brengen. Dit geldt voor strategische partners, regiopartners, lokale partners en maatschappelijke partners
  1. presentatie bedrijf bij Algemene Ledenvergadering
  2. persbericht over samenwerking in sociale media
  3. artikel in nieuwsbrief
  4. logo op website en andere uitingen

 Abonnement op de nieuwsbrief
 Uitnodigingen voor workshops en bijeenkomsten
 GCWK biedt een gratis werkplek in Noordhorn
 Opdrachten en vacatures plaatsen op Workcept
 Toegang tot onderzoeksrapporte
 De mogelijkheid strategisch samen te werken in programma’s op de thema’s van de regio’s.

Afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.