Werelds denken – Regionaal produceren, verwerken & afzetten!

“Persbericht Internationale partners REFRAME”

In de industriële voedselproductie worden grote hoeveelheden grondstoffen geproduceerd en vervolgens bewerkt in verre bestemmingen. Dit zorgt voor transport over lange afstanden. Meestal gaat de reis zelfs langs meerdere landen. Gedurende de reis, verdwijnt het gevoel van identiteit en kennis waar de grondstoffen vandaan komen.

Dit is precies waar de REFRAME partners in delen van België, Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden van af willen stappen.  Ze werken ernaar toe om een gezonde regionale voedsel economie te creëren. Een goede match tussen vraag en aanbod in de regio, innovatieve MKB’s en betrokken consumenten. In andere woorden, werelds denken, maar regionaal werken. Dit is wat de REFRAME partners doen, gesteund door de Interreg North Sea Region.

REFRAME creëert niet alleen een grotere variëteit in de voedselvoorziening, het stimuleert innovatie & duurzaamheid, creëert regionale werkgelegenheid en versterkt de regionale gemeenschappen.

Inzicht in en bereikbaarheid van regionale vraag

Iedere 6 maanden rapporteert REFRAME aan de “North Sea Region”, wat betreft vorderingen. Ons laatste rapport laat zien dat er geweldige resultaten zijn behaald. Om precies te zijn, REFRAME heeft regionale leveranciers geholpen om inzicht en toegang te krijgen tot regionale vraag. In veel plaatsen heeft dit geleid tot ontwikkeling van nieuwe oplossingen en specialisaties. Door dit alles is het voor het MKB mogelijk om tegemoet te komen aan de regionale en stedelijke vraag. Het MKB is bijvoorbeeld geholpen met het participeren in aanbestedingsprocedures, met hun eigen regionale inkoop en gestimuleerd om samen te werken met gerelateerde MKB’s.

Aan de vraagkant focust REFRAME op het creëren van een sterkere en duurzame vraag naar voedsel geproduceerd door het regionale MKB. Nieuwe mogelijkheden zijn verkregen voor (grote) afnemers. Er is bewustzijn gecreëerd bij stakeholders en beleidsmakers door middel van een position paper. En consumenten zijn gestimuleerd in hun interesse en vraag naar regionaal geproduceerd voedsel.

Link naar de best practices: http://www.northsearegion.eu/reframe/online-resource-centre/

Nieuwe partner

In Duitsland hebben we een nieuwe partner, de “Landskreis Wesermarsch” is toegetreden tot REFRAME. De regio Wesermarsch is in handen van de overheidsagentschap Oldenburg. Het is 822 vierkante kilometer en heeft ongeveer 90,000 inwoners. De Wesermarsch wordt gekarakteriseerd door 60 kilometer Waddenzee kust en 90 kilometer rivieroevers langs de “Weser en Hunte”.

REFRAME in het Westerkwartier

In het Westerkwartier hebben we inmiddels in kaart gebracht wat er regionaal geproduceerd, verwerkt en ingekocht wordt. En we streven ernaar alle stappen van de voedselketen in eigen regio te faciliteren.

We richten ons op het opzetten van communities en productgroep coöperaties. In rundvlees hebben we al vergevorderde stappen gezet, maar we willen bijvoorbeeld ook in peulvruchten, groenten, aardappelen en uien coöperatieve samenwerkingsvormen oprichten. Er wordt tevens gewerkt aan nieuwe verwerkingsbedrijven in de regio, die een spil zijn richting de grootinkopers in met name de stad Groningen.

 

Feiten over REFRAME:

  • REFRAME is gedeeltelijk gefinancierd door de “North Sea Region” Programma 2014 – 2020.
  • Het project heeft een totaalbudget van € 5.190.008

 

Contactpersoon REFRAME Internationaal
Hein Braaksma, REFRAME project coördinator
hein@heinbraaksma.nl of 0031 6 30172585
http://www.northsearegion.eu/reframe/

Contactpersoon REFRAME Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl, 0594-726002