De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een maatschappelijke onderneming en fungeert als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio. Onze regio is het Westerkwartier, maar daarnaast ook naar het hele stedelijk veld Groningen. We spreken dan over een gebied met een radius van zo’n 30 tot 40 km rond de stad Groningen.

Kenniswerkplaats & Innovatieboerderij
Om tot de juiste ondernemingsplannen en businesscases te komen moeten vaak veel vragen worden beantwoord. Hiervoor heeft de gebiedscoöperatie een Kenniswerkplaats ingericht waar regionale kennisvragen verzameld en onderzocht worden door studenten, docenten en experts.
We ontwikkelen uitvoerbare projecten rond de kennisvragen.
In februari 2015 hebben we de Kenniswerkplaats in Noordhorn geopend. Deze locatie is van tijdelijke aard, want uiteindelijk willen we gaan verhuizen naar een oude boerderij in Zuidhorn. Dit wordt onze innovatieboerderij, die via werk-leer-trajecten gerestaureerd wordt. De innovatieboerderij straks, en nu al de Kenniswerkplaats in Noordhorn, fungeren als living en learning lab voor cross overs met partijen uit onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en overheden.