Westerkwartier Inclusief

Vorig jaar startte de Gebiedscoöperatie met de programmalijn Sociaal Domein onder de naam: Westerkwartier Inclusief.  Al meteen ontstond er bij leden, ondernemers, gemeenten en studenten enthousiasme en betrokkenheid. Dit najaar zijn er 10 afstudeerstudenten, 8 Honoursstudenten & 8 studenten Minor SJD bezig rondom het sociaal domein. Daar zijn we heel blij mee!

Onderwerpen die nu centraal staan zijn: ontwikkeling van het inclusieve uitzendbureau Workcept, verkennen van mogelijkheden om een social impact bond of Health Bond te ontwikkelen, kansen voor zorgcoöperaties in de Wilp en Oostwold, mogelijkheden om PGB gezamenlijk uit te voeren, eventueel gekoppeld aan Blockchain. We zien een toegevoegde waarde van de visie op een inclusieve samenleving bij de andere programma’s en werken integraal aan een mooier en beter Westerkwartier.

Elke woensdagochtend komen de afstudeerstudenten (vanuit Bedrijfseconomie, SJD en Social Work) bijeen om kennis te delen, elkaar te inspireren, te brainstormen en de stand van zaken van hun afstudeeronderzoek uit te wisselen. Deze werksessies bereiden studenten zelf voor samen met de aanjager van het programma, Heleen Hartholt. Jannes Houkes van de Hanzehogeschool Groningen is beschikbaar als studiebegeleider. Na de herfstvakantie breiden we de werksessies uit naar tweewekelijkse kennissessies rondom een thema waar ook stakeholders uit het Westerkwartier welkom zijn. Zodat we een directe link kunnen leggen naar actuele thema’s en vragen in de regio en het onderzoek dat studenten uitvoeren. We zullen daarover in de nieuwsbrief, via social media en door middel van e-mail de stakeholders (per thema) informeren.