Westerkwartier maakt nieuwe stap in coöperatief werken

“Leden van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bouwen aan werkorganisatie”

 

In het Westerkwartier is sinds 2014 een bijzondere ontwikkeling aan de gang. Ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekcentra, overheden en inwoners zoeken elkaar op om samen te werken aan de toekomst van hun geliefde regio. Dit doen ze samen in een coöperatie: de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Vanaf 2018 wordt deze samenwerking nog concreter: medewerkers van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen, het Collectief Groningen West, Rabobank Noordenveld West-Groningen, Stichting De Zijlen, Inclusie Noord, Hanzehogeschool, Terra en de toekomstige Gemeente Westerkwartier komen tweewekelijks samen om te werken aan de thema’s die direct belangrijk zijn voor de toekomst van het Westerkwartier, bijvoorbeeld: wonen, bouwen, energie, landbouw, regiomarketing en regionaal voedsel.

 

Ontmoeting als succesfactor

Geïnspireerd door andere netwerkorganisaties in het Westerkwartier, bleek dat echte coöperatieve samenwerking pas kan slagen wanneer de leden elkaar op regelmatige basis ontmoeten. Hierdoor ontstaan vertrouwensbanden tussen de leden en kunnen er veel sneller projecten gerealiseerd worden.

 

De thema’s van de toekomst van het Westerkwartier

In eerste instantie zal deze coöperatieve werkorganisatie zich richten op een aantal thema’s. Onder de titel ‘de toekomst van de regio op het gebied van landschap, natuur en landbouw’ wordt gekeken naar het bevorderen van de biodiversiteit in de regio en natuur inclusieve landbouw. Daarnaast wordt er onder de titel ‘het Westerkwartier voor iedereen’ gekeken naar de mogelijkheden om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten draaien in het ‘normale’ arbeidsproces: een inclusieve arbeidsmarkt. Ook zijn er al projecten rondom het herstellen van de regionale voedselketen, nieuwe woonvormen, het inpassen van de energietransitie in ons prachtige landschap, de mogelijkheden voor regiomarketing en het binden van (student)talent aan onze regio na de studie.

 

Werken in de Innovatiewerkplaats

Bij alle thema’s krijgen de leden van de coöperatie ondersteuning vanuit de talenten en werknemers van de toekomst: studenten uit Groningen en Leeuwarden. Deze studenten van Terra, de Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein en Alfa-college doen samen met docenten en onderzoekers onderzoeken, organiseren bijeenkomsten of lopen stages. Al deze activiteiten van studenten worden gecoördineerd vanuit de Innovatiewerkplaats in Noordhorn aan de Industrieweg (achter het tankstation).

 

Geïnteresseerd geraakt?

Bent u ondernemer, student, onderzoeker, ambtenaar of geïnteresseerd inwoner in het Westerkwartier, of woont/ werkt u buiten het Westerkwartier maar wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van deze prachtige regio? Neem dan contact met ons op via info@gcwk.nl of 0594-726002