Workshop voeding in het sociale domein

Als onderdeel van de Foodweek organiseerde de Gemeente Groningen een workshop met het thema ‘Voeding in het Sociale Domein’. Eten is immers niet alleen noodzakelijk om in leven te blijven. Het is ook een grondstof voor leefplezier, een bouwsteen voor samenleven en een ingrediënt voor de economie. In de workshop gingen de deelnemers na hoe gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren al deze kansen van voeding beter kunnen benutten en bovendien de kwaliteit van de maaltijd verhogen, ambachtelijk vers koken en de prijs verlagen. Hoe kunnen partijen daarmee gezamenlijk voorzieningen open houden? Biedt dit extra kansen voor de dagbesteding van mensen met psychiatrische problemen?

Tijdens de workshop komen drie voorbeelden aan bod: Sooz restaurants van Zorggroep Meander, Stichting Toentje en sociaal restuarant Bie de Buuf. Overeenkomst tussen de verschillende initiatieven is de inzet om goed eten bereikbaar te maken voor mensen met een laag inkomen.

Alle deelnemers aan de workshop geven aan meer van elkaar te willen leren en kennis uit te wisselen. Tijdens de workshop leidt dit al tot twee concrete gedachten:

  • Realisatie van een Toentje project bij één of meer van de Sooz restaurants van Zorggroep Meander.
  • Realisatie van één of meer Sooz restaurants in de stad bij voorzieningen voor beschermd wonen en of voormalige verzorgingshuizen.